Psalms 2

Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?
Poukisa nasyon yo ap toumante kò yo konsa? Poukisa pèp yo ap fè plan ki p'ap sèvi yo anyen?
The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the LORD, and against his anointed, saying,
Wa latè yo pran lèzam. Chèf yo mete tèt yo ansanm, y'ap fè konplo sou do Seyè a, y'ap fè konplo sou do wa li chwazi a.
Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.
Y'ap plede di: -Ann kase chenn yo mete nan pye nou yo! Ann voye yo jete!
He that sitteth in the heavens shall laugh: the Lord shall have them in derision.
Seyè a rete chita nan syèl la, l'ap ri. L'ap pase yo nan jwèt.
Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure.
Apre sa, li fè kòlè, li pale ak yo. Li move sou yo, li fè kè yo kase.
Yet have I set my king upon my holy hill of Zion.
Li di: -Se mwen menm ki mete wa mwen an sou mòn Siyon, mòn ki apa pou mwen an.
I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.
Wa a di: -M'ap fè nou konnen sa Seyè a deside. Li di mwen: Ou se pitit mwen. Depi jòdi a, se mwen ki papa ou.
Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.
Mande m', m'a ba ou tout nasyon yo pou eritaj ou. M'a ba ou tout latè pou bitasyon ou.
Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel.
W'ap kraze ren yo avèk yon baton fè, w'ap kraze yo an miyèt moso tankou yon kannari yo kraze.
Be wise now therefore, O ye kings: be instructed, ye judges of the earth.
Koulye a, nou menm wa yo, manyè konprann. Nou menm k'ap dirije moun sou latè, manyè koute.
Serve the LORD with fear, and rejoice with trembling.
Sèvi Seyè a avèk krentif, tranble nan tout kò nou,
Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.
bese tèt devan li. Si se pa sa, n'a fè l' fache, n'a mouri, paske kòlè l' moute fasil. Ala bon sa bon pou moun k'ap chache pwoteksyon anba zèl li!