Psalms 97

The LORD reigneth; let the earth rejoice; let the multitude of isles be glad thereof.
La Eternulo reĝas; ĝoju la tero; Estu gajaj la multaj insuloj.
Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the habitation of his throne.
Nubo kaj mallumo estas ĉirkaŭ Li; Vero kaj justeco estas la fundamento de Lia trono.
A fire goeth before him, and burneth up his enemies round about.
Fajro iras antaŭ Li, Kaj bruligas ĉirkaŭe Liajn malamikojn.
His lightnings enlightened the world: the earth saw, and trembled.
Liaj fulmoj lumigas la mondon; La tero vidas, kaj tremas.
The hills melted like wax at the presence of the LORD, at the presence of the Lord of the whole earth.
Montoj fandiĝas kiel vakso antaŭ la vizaĝo de la Eternulo, Antaŭ la vizaĝo de la Sinjoro de la tuta tero.
The heavens declare his righteousness, and all the people see his glory.
La ĉielo rakontas Lian veron, Kaj ĉiuj popoloj vidas Lian gloron.
Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols: worship him, all ye gods.
Hontiĝu ĉiuj, kiuj servas al idoloj, Kiuj laŭdas sin pro diaĉoj. Kliniĝu antaŭ Li ĉiuj dioj.
Zion heard, and was glad; and the daughters of Judah rejoiced because of thy judgments, O LORD.
Aŭdis kaj ekĝojis Cion, Kaj ektriumfis la filinoj de Jehuda Pro Viaj juĝoj, ho Eternulo.
For thou, LORD, art high above all the earth: thou art exalted far above all gods.
Ĉar Vi, ho Eternulo, estas Plejalta super la tuta tero, Vi tre alte leviĝis super ĉiuj dioj.
Ye that love the LORD, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.
Amantoj de la Eternulo, malamu malbonon. Li gardas la animojn de Siaj fideluloj; Li savos ilin de la mano de malvirtuloj.
Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.
Lumo verŝiĝas sur virtulon, Kaj ĝojo sur purkorulojn.
Rejoice in the LORD, ye righteous; and give thanks at the remembrance of his holiness.
Ĝoju, virtuloj, pro la Eternulo, Kaj gloru Lian sanktan nomon.