Psalms 98

O sing unto the LORD a new song; for he hath done marvellous things: his right hand, and his holy arm, hath gotten him the victory.
Kantu al la Eternulo novan kanton, Ĉar miraklojn Li faris; Helpis Lin Lia dekstra mano kaj Lia sankta brako.
The LORD hath made known his salvation: his righteousness hath he openly shewed in the sight of the heathen.
La Eternulo aperigis Sian savon; Antaŭ la okuloj de la popoloj Li malkaŝis Sian justecon.
He hath remembered his mercy and his truth toward the house of Israel: all the ends of the earth have seen the salvation of our God.
Li memoras Sian bonecon kaj Sian fidelecon al la domo de Izrael. Vidis ĉiuj finoj de la tero la helpon de nia Dio.
Make a joyful noise unto the LORD, all the earth: make a loud noise, and rejoice, and sing praise.
Ĝoje kriu al la Eternulo la tuta tero; Kantu, gloru, kaj muziku.
Sing unto the LORD with the harp; with the harp, and the voice of a psalm.
Muziku al la Eternulo per harpo, Per harpo kaj per sonoj de psalmo.
With trumpets and sound of cornet make a joyful noise before the LORD, the King.
Per trumpetoj kaj per sono de korno Ĝoje kriu antaŭ la Reĝo, la Eternulo.
Let the sea roar, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein.
Bruu la maro, kaj ĉio, kio ĝin plenigas, La mondo kaj ĝiaj loĝantoj.
Let the floods clap their hands: let the hills be joyful together
La riveroj plaŭdu per la manoj, La montoj kune kantu ĝoje,
Before the LORD; for he cometh to judge the earth: with righteousness shall he judge the world, and the people with equity.
Antaŭ la Eternulo, ĉar Li venas, por juĝi la teron; Li juĝos la mondon kun justeco kaj la popolojn kun vereco.