Psalms 96

O sing unto the LORD a new song: sing unto the LORD, all the earth.
Kantu al la Eternulo novan kanton; Kantu al la Eternulo la tuta tero.
Sing unto the LORD, bless his name; shew forth his salvation from day to day.
Kantu al la Eternulo, gloru Lian nomon, Proklamu de tago al tago Lian savon.
Declare his glory among the heathen, his wonders among all people.
Rakontu inter la popoloj Lian gloron, Inter ĉiuj gentoj Liajn miraklojn.
For the LORD is great, and greatly to be praised: he is to be feared above all gods.
Ĉar la Eternulo estas granda kaj tre glorinda, Li estas timinda pli ol ĉiuj dioj.
For all the gods of the nations are idols: but the LORD made the heavens.
Ĉar ĉiuj dioj de la popoloj estas nur idoloj; Sed la Eternulo kreis la ĉielon.
Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.
Gloro kaj majesto estas antaŭ Li, Forto kaj beleco estas en Lia sanktejo.
Give unto the LORD, O ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength.
Tributu al la Eternulo, familioj de la popoloj; Tributu al la Eternulo gloron kaj potencon.
Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come into his courts.
Tributu al la Eternulo la honoron de Lia nomo; Alportu donacon kaj venu en Liajn kortojn.
O worship the LORD in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.
Kliniĝu al la Eternulo en sankta ornamo; Tremu antaŭ Li la tuta tero.
Say among the heathen that the LORD reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously.
Diru inter la popoloj: La Eternulo reĝas, Kaj fortikigita estas la mondo, ke ĝi ne ŝanceliĝu; Li juĝas la popolojn en justeco.
Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof.
Ĝoju la ĉielo, kaj estu gaja la tero, Bruu la maro, kaj ĉio, kio ĝin plenigas.
Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice
Ĝoju la kampo, kaj ĉio, kio estas sur ĝi; Tiam kantu ĉiuj arboj de la arbaro
Before the LORD: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.
Antaŭ la Eternulo, ĉar Li venas, Ĉar Li venas, por juĝi la teron; Li juĝos la mondon kun justeco Kaj la popolojn kun Sia fideleco.