Ecclesiastes 10

Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour: so doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honour.
Venenaj muŝoj putrigas kaj haladzigas la oleon de parfumisto; pli ŝatata ol saĝo kaj honoro ofte estas malgranda malsaĝaĵo.
A wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left.
La koro de saĝulo estas ĉe lia dekstra flanko, kaj la koro de malsaĝulo ĉe lia maldekstra.
Yea also, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every one that he is a fool.
Kaj eĉ en la vojo, laŭ kiu iras malsaĝulo, mankas al li saĝo, kaj al ĉiu li diras, ke li estas malsaĝulo.
If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place; for yielding pacifieth great offences.
Se atakos vin kolero de reganto, ne forlasu vian lokon, ĉar mildeco pardonigas eĉ grandajn krimojn.
There is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceedeth from the ruler:
Ekzistas malbono, kiun mi vidis sub la suno; ĝi estas kvazaŭ eraro, venanta de la reganto:
Folly is set in great dignity, and the rich sit in low place.
senscieco estas metata tre alte, kaj la riĉuloj sidas malalte.
I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth.
Mi vidis sklavojn sur ĉevaloj, kaj princojn, irantajn piede, kiel sklavoj.
He that diggeth a pit shall fall into it; and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him.
Kiu fosas kavon, tiu falos en ĝin; kaj kiu detruas muron, tiun mordos serpento.
Whoso removeth stones shall be hurt therewith; and he that cleaveth wood shall be endangered thereby.
Kiu transmovas ŝtonojn, tiu faras al si difekton per streĉo; kaj kiu hakas lignon, tiu sin vundas per ĝi.
If the iron be blunt, and he do not whet the edge, then must he put to more strength: but wisdom is profitable to direct.
Se malakriĝis la hakilo, kaj oni ne akrigas la tranĉan flankon, oni devas streĉi la fortojn; kaj la ĉefaĵo estas prepari ĉion saĝe.
Surely the serpent will bite without enchantment; and a babbler is no better.
Se mordis la serpento sen kuracparolo, tiam jam ne utilas kuracparolanto.
The words of a wise man's mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.
Vortoj el buŝo de saĝulo estas agrablaj, sed la buŝo de malsaĝulo lin mem pereigas.
The beginning of the words of his mouth is foolishness: and the end of his talk is mischievous madness.
La komenco de la parolo de lia buŝo estas malsaĝaĵo, kaj la fino de lia parolo estas abomeninda sensencaĵo.
A fool also is full of words: a man cannot tell what shall be; and what shall be after him, who can tell him?
Malsaĝulo multe parolas, kvankam homo ne scias, kio estos; kaj kio estos post li? kiu ĉi tion diros al li?
The labour of the foolish wearieth every one of them, because he knoweth not how to go to the city.
Penado de malsaĝuloj lacigas ĉiun, kiu ne scias eĉ la vojon al la urbo.
Woe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princes eat in the morning!
Ve al vi, ho lando, se via reĝo estas infano kaj viaj princoj manĝas frue!
Blessed art thou, O land, when thy king is the son of nobles, and thy princes eat in due season, for strength, and not for drunkenness!
Feliĉa vi estas, ho lando, se via reĝo estas de nobla deveno kaj viaj princoj manĝas en ĝusta tempo, por fortiĝi, ne por festeni!
By much slothfulness the building decayeth; and through idleness of the hands the house droppeth through.
De mallaboremeco falos la plafono; kaj, se oni mallevas la manojn, tramalsekiĝas la domo.
A feast is made for laughter, and wine maketh merry: but money answereth all things.
Por plezuro oni aranĝas festenojn, kaj vino gajigas la vivon, kaj mono respondas por ĉio.
Curse not the king, no not in thy thought; and curse not the rich in thy bedchamber: for a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter.
Eĉ en viaj pensoj ne malbenu la reĝon, kaj en via dormoĉambro ne malbenu riĉulon; ĉar birdo ĉiela transportos vian voĉon, kaj flugila estaĵo eldiros vian parolon.