Psalms 80

Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth.
(Til Sangmesteren. El-sjosjannim-edut. Af Asaf. En Salme.) Lyt til, du Israels Hyrde, der leder Josef som en Hjord, træd frem i Glans, du, som troner på Keruber,
Before Ephraim and Benjamin and Manasseh stir up thy strength, and come and save us.
for Efraims, Benjamins og Manasses Øjne; opbyd atter din Vælde og kom til vor Frelse!
Turn us again, O God, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Hærskarers Gud, bring os atter på Fode, lad dit Ansigt lyse, at vi må frelses!
O LORD God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people?
HERRE, Hærskarers Gud, hvor længe vredes du trods din Tjeners Bøn?
Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink in great measure.
Du har givet os Tårebrød at spise, Tårer at drikke i bredfuldt Mål.
Thou makest us a strife unto our neighbours: and our enemies laugh among themselves.
Du har gjort os til Stridsemne for vore Naboer, vore Fjender håner os.
Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Hærskarers Gud, bring os atter på Fode, lad dit Ansigt lyse, at vi må frelses!
Thou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it.
Du rykked en Vinstok op i Ægypten, drev Folkeslag bort og plantede den;
Thou preparedst room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land.
du rydded og skaffed den Plads, den slog Rod og fyldte Landet;
The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars.
Bjergene skjultes af dens Skygge. Guds Cedre af dens Ranker;
She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river.
den bredte sine Skud til Havet og sine kviste til Floden.
Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her?
Hvorfor har du nedbrudt dens Hegn, så alle vejfarende plukker deraf?
The boar out of the wood doth waste it, and the wild beast of the field doth devour it.
Skovens Vildsvin gnaver deri, Dyrene på Marken æder den op!
Return, we beseech thee, O God of hosts: look down from heaven, and behold, and visit this vine;
Hærskarers Gud, vend tilbage, sku ned fra Himlen og se! Drag Omsorg for denne Vinstok,
And the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself.
for Skuddet, din højre planted!
It is burned with fire, it is cut down: they perish at the rebuke of thy countenance.
Lad dem, der sved den og huggede den sønder, gå til for dit Åsyns Trussel!
Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the son of man whom thou madest strong for thyself.
Lad din Hånd være over din højres Mand, det Menneskebarn, du opfostrede dig!
So will not we go back from thee: quicken us, and we will call upon thy name.
Da viger vi ikke fra dig, hold os i Live, så påkalder vi dit Navn!
Turn us again, O LORD God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.
HERRE, Hærskarers Gud, bring os atter på Fode, lad dit Ansigt lyse, at vi må frelses!