Proverbs 9

Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars:
Visdommen bygged sig Hus, rejste sig støtter syv,
She hath killed her beasts; she hath mingled her wine; she hath also furnished her table.
slagted sit Kvæg og blanded sin Vin, hun har også dækket sit Bord;
She hath sent forth her maidens: she crieth upon the highest places of the city,
hun har sendt sine Terner ud, byder ind på Byens højeste Steder:
Whoso is simple, let him turn in hither: as for him that wanteth understanding, she saith to him,
Hvo som er tankeløs, han komme hid, jeg taler til dem, som er uden Vid:
Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled.
Kom og smag mit Brød og drik den Vin, jeg har blandet!
Forsake the foolish, and live; and go in the way of understanding.
Lad Tankeløshed fare, så skal I leve, skrid frem ad Forstandens Vej!
He that reproveth a scorner getteth to himself shame: and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot.
Tugter man en Spotter, henter man sig Hån; revser man en gudløs, høster man Skam;
Reprove not a scorner, lest he hate thee: rebuke a wise man, and he will love thee.
revs ikke en Spotter, at han ikke skal hade dig, revs den vise, så elsker han dig;
Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser: teach a just man, and he will increase in learning.
giv til den vise, så bliver han visere, lær den retfærdige, så øges hans Viden.
The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.
HERRENs Frygt er Visdoms Grundlag, at kende den HELLIGE, det er Forstand.
For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased.
Thi mange bliver ved mig dine Dage, dine Livsårs Tal skal øges.
If thou be wise, thou shalt be wise for thyself: but if thou scornest, thou alone shalt bear it.
Er du viis, er det til Gavn for dig selv; spotter du, bærer du ene Følgen!
A foolish woman is clamorous: she is simple, and knoweth nothing.
Dårskaben, hun slår sig løs og lokker og kender ikke til Skam;
For she sitteth at the door of her house, on a seat in the high places of the city,
hun sidder ved sit Huses indgang, troner på Byens Høje
To call passengers who go right on their ways:
og byder dem ind, der kommer forbi, vandrende ad deres slagne Vej:
Whoso is simple, let him turn in hither: and as for him that wanteth understanding, she saith to him,
Hvo som er tankeløs, han komme hid, jeg taler til dem, som er uden Vid:
Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant.
Stjålen Drik er sød, lønligt Brød er lækkert!
But he knoweth not that the dead are there; and that her guests are in the depths of hell.
Han ved ej, at Skyggerne dvæler der, hendes Gæster er i Dødsrigets Dyb.