Matthew 28

In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.
Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob.
And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.
I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj.
His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:
Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg.
And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men.
Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe.
And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified.
A anđeo progovori ženama: "Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite!
He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao
And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.
pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekoh vam."
And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word.
One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima.
And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.
Kad eto im Isusa u susret! Reče im: "Zdravo!" One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone.
Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.
Tada im Isus reče: "Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!"
Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done.
Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo.
And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers,
Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima
Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.
govoreći: "Recite: 'Noću dok smo mi spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga.'
And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you.
Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige."
So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day.
Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima - sve do danas.
Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.
Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus.
And when they saw him, they worshipped him: but some doubted.
Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše.
And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.
Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji!
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:
Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.
i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta."