Genesis 7

And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation.
Onda Jahve reče Noi: "Uđi ti i sva tvoja obitelj u korablju, jer sam uvidio da si ti jedini preda mnom pravedan u ovom vremenu.
Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female.
Uzmi sa sobom od svih čistih životinja po sedam parova: mužjaka i njegovu ženku.
Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.
Isto tako od ptica nebeskih po sedam parova - mužjaka i ženku - da im se sjeme sačuva na zemlji.
For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth.
Jer ću do sedam dana pustiti dažd po zemlji četrdeset dana i četrdeset noći te ću istrijebiti s lica zemlje svako živo biće što sam ga načinio."
And Noah did according unto all that the LORD commanded him.
Noa učini sve kako mu je Jahve naredio.
And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth.
Noi bijaše šest stotina godina kad je potop došao na zemlju.
And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood.
I pred vodama potopnim uđu s Noom u korablju njegovi sinovi, njegova žena i žene sinova njegovih.
Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth,
Od čistih životinja i od životinja koje nisu čiste, od ptica, od svega što zemljom puzi,
There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah.
uđe po dvoje - mužjak i ženka - u korablju s Noom, kako je Bog naredio Noi.
And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth.
A sedmoga dana zapljušte potopne vode po zemlji.
In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.
U dan onaj - šestote godine Noina života, mjeseca drugog, dana u mjesecu sedamnaestog - navale svi izvori bezdana, rastvore se ustave nebeske.
And the rain was upon the earth forty days and forty nights.
I udari dažd na zemlju da pljušti četrdeset dana i četrdeset noći.
In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them, into the ark;
Onog dana uđe u korablju Noa i njegovi sinovi: Šem, Ham i Jafet, Noina žena i tri žene Noinih sinova s njima;
They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort.
oni, pa sve vrste životinja: stoka, gmizavci što po tlu gmižu, ptice i svakovrsna krilata stvorenja,
And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life.
uđu u korablju s Noom, po dvoje od svih bića što u sebi imaju dah života.
And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: and the LORD shut him in.
Što uđe, sve bijaše par, mužjak i ženka od svih bića, kako je Bog naredio Noi. Onda Jahve zatvori za njim vrata.
And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth.
Pljusak je na zemlju padao četrdeset dana; vode sveudilj rasle i korablju nosile: digla se visoko iznad zemlje.
And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters.
Vode su nad zemljom bujale i visoko rasle, a korablja plovila površinom.
And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered.
Vode su sve silnije navaljivale i rasle nad zemljom, tako te prekriše sva najviša brda pod nebom.
Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.
Petnaest lakata dizale se vode povrh potonulih brda.
And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man:
Izgiboše sva bića što se po zemlji kreću: ptice, stoka, zvijeri, svi gmizavci i svi ljudi.
All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died.
Sve što u svojim nosnicama imaše dah života - sve što bijaše na kopnu - izgibe.
And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark.
Istrijebi se svako biće s površja zemaljskog: čovjek, životinje, gmizavci i ptice nebeske, sve se izbrisa sa zemlje. Samo Noa ostade i oni što bijahu s njim u korablji.
And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.
Stotinu pedeset dana vladahu vode zemljom.