Numbers 1

Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo en la dezerto Sinaj en la tabernaklo de kunveno en la unua tago de la dua monato de la dua jaro post ilia eliro el la lando Egipta, dirante:
Premye jou dezyèm mwa nan dezyèm lanne depi moun pèp Izrayèl yo te soti kite peyi Lejip la, antan yo te nan dezè Sinayi a, Seyè a pale ak Moyiz nan Tant Randevou a. Li di l' konsa:
Prikalkulu la tutan komunumon de la Izraelidoj laŭ iliaj familioj, laŭ iliaj patrodomoj, laŭ la nombro de la nomoj de ĉiuj virseksuloj laŭkape.
-Se pou ou menm ak Arawon, nou fè yon resansman pou konte tout moun nan pèp Izrayèl la, dapre fanmi yo, dapre branch fanmi yo. W'a pran non tout gason, yonn apre lòt.
De la aĝuloj de dudek jaroj kaj pli, ĉiujn, kiuj taŭgas por milito en Izrael, prikalkulu ilin laŭ iliaj taĉmentoj, vi kaj Aaron.
N'a konte tou sa ki gen ventan osinon ki pi gran, depi yo bon pou fè lagè. N'a fè resansman an dapre jan lame a òganize.
Kaj kun vi estu po unu homo el ĉiu tribo, homo, kiu estas ĉefo en sia patrodomo.
N'a pran yon chèf nan chak branch fanmi, dapre zansèt yo, pou ede nou.
Kaj jen estas la nomoj de la viroj, kiuj staros kun vi: de Ruben staru Elicur, filo de Ŝedeur;
Men non moun ki va ede nou nan resansman an: Nan branch fanmi Woubenn lan, se va Elizou, pitit gason Chedeyou.
de Simeon, Ŝelumiel, filo de Curiŝadaj;
Nan branch fanmi Simeyon an, se va Cheloumyèl, pitit gason Sourichadayi.
de Jehuda, Naĥŝon, filo de Aminadab;
Nan branch fanmi Jida a, se va Nakchon, pitit gason Aminadab.
de Isaĥar, Netanel, filo de Cuar;
Nan branch fanmi Isaka a, se va Netanèl, pitit gason Swa.
de Zebulun, Eliab, filo de Ĥelon;
Nan branch fanmi Zabilon an, se va Eliyab, pitit gason Elon.
de la filoj de Jozef: de Efraim, Eliŝama, filo de Amihud; de Manase, Gamliel, filo de Pedacur;
Nan branch fanmi Efrayim, premye pitit gason Jozèf la, se va Elichama, pitit gason Amiyoud. Nan branch fanmi Manase, dezyèm pitit gason Jozèf la, se va Gamliyèl, pitit gason Pedachou.
de Benjamen, Abidan, filo de Gideoni;
Nan branch fanmi Benjamen an, se va Abidan, pitit gason Gideyoni.
de Dan, Aĥiezer, filo de Amiŝadaj;
Nan branch fanmi Dann lan, se va Ayezè, pitit gason Amichadayi.
de Aŝer, Pagiel, filo de Oĥran;
Nan branch fanmi Asè a, se va Pagiyèl, pitit gason Okran.
de Gad, Eljasaf, filo de Deuel;
Nan branch fanmi Gad la, se va Elyasaf, pitit gason Dewèl.
de Naftali, Aĥira, filo de Enan.
Nan branch fanmi Neftali a, se va Ayira, pitit gason Enan.
Tio estas la distingitoj el la komunumo, la estroj de la triboj de siaj patroj, la ĉefoj de la miloj de Izrael.
Se moun sa yo yo te chwazi nan pèp la pou fè travay la. Se yo ki te chèf lakay yo, chèf branch fanmi zansèt yo.
Kaj Moseo kaj Aaron prenis tiujn virojn, cititajn laŭ iliaj nomoj.
Moyiz ak Arawon pran douz mesye Bondye te nonmen yo,
Kaj la tutan komunumon ili kunvenigis en la unua tago de la dua monato; kaj la kunvenintoj legitimis sin laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombroj de la nomoj, de la aĝuloj de dudek jaroj kaj pli, laŭkape,
yo reyini tout pèp la, premye jou dezyèm mwa a. Yo pran non tout moun dapre fanmi yo, dapre branch fanmi zansèt yo. Yo konte tout gason, yonn apre lòt, tou sa ki gen ventan osinon ki pi gran,
kiel la Eternulo ordonis al Moseo. Kaj li prikalkulis ilin en la dezerto Sinaj.
dapre lòd Seyè a te bay Moyiz la. Se nan dezè Sinayi a yo te fè resansman tout pèp la.
Kaj montriĝis, ke la filoj de Ruben, la unuenaskito de Izrael, laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj laŭkape, ĉiuj virseksuloj en la aĝo de dudek jaroj kaj pli, ĉiuj militkapablaj,
Se konsa yo konte tout gason nan branch fanmi Woubenn, premye pitit Jakòb la, tou sa ki gen ventan ak tou sa ki pi gran epi ki bon pou fè lagè. Yo pran non yo yonn apre lòt, yo di pitit ki moun yo ye, dapre fanmi yo, dapre branch fanmi zansèt yo.
prezentis en la tribo de Ruben la nombron de kvardek ses mil kvincent.
Yo jwenn karannsimil senksan (46.500) gason pou branch fanmi Woubenn lan.
La filoj de Simeon laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, kalkulitaj laŭ la nombro da nomoj laŭkape, ĉiuj virseksuloj en la aĝo de dudek jaroj kaj pli, ĉiuj militkapablaj,
Yo fè menm bagay la tou pou tout lòt branch fanmi yo. Pou branch fanmi Simeyon an,
prezentis en la tribo de Simeon la nombron de kvindek naŭ mil tricent.
yo jwenn senkantnèfmil twasan (59.300) gason.
La filoj de Gad laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj kaj pli, ĉiuj militkapablaj,
Pou branch fanmi Gad la,
prezentis en la tribo de Gad la nombron de kvardek kvin mil sescent kvindek.
yo jwenn karannsenkmil sisansenkant (45.650) gason.
La filoj de Jehuda laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj kaj pli, ĉiuj militkapablaj,
Pou branch fanmi Jida a,
prezentis en la tribo de Jehuda la nombron de sepdek kvar mil sescent.
yo jwenn swasannkatòzmil sisan (74.600) gason.
La filoj de Isaĥar laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj kaj pli, ĉiuj militkapablaj,
Pou branch fanmi Isaka a,
prezentis en la tribo de Isaĥar la nombron de kvindek kvar mil kvarcent.
yo jwenn senkannkatmil katsan (54.400) gason.
La filoj de Zebulun laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj kaj pli, ĉiuj militkapablaj,
Pou branch fanmi Zabilon an,
prezentis en la tribo de Zebulun la nombron de kvindek sep mil kvarcent.
yo jwenn senkannsètmil katsan (57.400) gason.
La filoj de Jozef, la filoj de Efraim laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj kaj pli, ĉiuj militkapablaj,
Pou branch fanmi Efrayim, premye pitit gason Jozèf la,
prezentis en la tribo de Efraim la nombron de kvardek mil kvincent.
yo jwenn karantmil senksan (40.500) gason.
La filoj de Manase laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj kaj pli, ĉiuj militkapablaj,
Pou branch fanmi Manase, dezyèm pitit gason Jozèf la,
prezentis en la tribo de Manase la nombron de tridek du mil ducent.
yo jwenn tranndemil desan (32.200) gason.
La filoj de Benjamen laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj kaj pli, ĉiuj militkapablaj,
Pou branch fanmi Benjamen an,
prezentis en la tribo de Benjamen la nombron de tridek kvin mil kvarcent.
yo jwenn trannsenkmil katsan (35.400) gason.
La filoj de Dan laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj kaj pli, ĉiuj militkapablaj,
Pou branch fanmi Dann lan,
prezentis en la tribo de Dan la nombron de sesdek du mil sepcent.
yo jwenn swasanndemil sètsan (62.700) gason.
La filoj de Aŝer laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj kaj pli, ĉiuj militkapablaj,
Pou branch fanmi Asè a,
prezentis en la tribo de Aŝer la nombron de kvardek unu mil kvincent.
yo jwenn karanteyenmil senksan (41.500) gason.
La filoj de Naftali laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj kaj pli, ĉiuj militkapablaj,
Pou branch fanmi Neftali a,
prezentis en la tribo de Naftali la nombron de kvindek tri mil kvarcent.
yo jwenn senkanntwamil katsan (53.400) gason.
Tio estas la kalkulitoj, kiujn kalkulis Moseo kaj Aaron kaj la princoj de Izrael, dek du homoj, po unu el ĉiu patrodomo.
Se non tout moun sa yo Moyiz ak Arawon te pran lè sa a. Te gen douz chèf, yonn pou chak branch fanmi pèp Izrayèl la, ki t'ap ede yo nan travay la.
Kaj la nombro de ĉiuj kalkulitoj el la Izraelidoj laŭ iliaj patrodomoj, en la aĝo de dudek jaroj kaj pli, ĉiuj militkapablaj en Izrael,
Pou tout branch fanmi yo ansanm,
la nombro de ĉiuj kalkulitoj estis sescent tri mil kvincent kvindek.
yo jwenn sisantwamil senksansenkant (603.550) gason.
Sed la Levidoj laŭ sia patrodomo ne estis kalkulitaj inter ili.
Men yo pa t' fè resansman branch fanmi Levi a ansanm ak lòt branch fanmi yo,
Ĉar la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
paske Seyè a te di Moyiz konsa:
Nur la tribon de Levi ne prikalkulu, kaj ne metu ilian nombron mezen de la Izraelidoj.
-Ou pa bezwen fè resansman branch fanmi Levi a. Ou pa bezwen konte moun fanmi Levi yo ansanm ak rès moun pèp Izrayèl yo.
Sed vi komisiu al la Levidoj la tabernaklon de atesto kaj ĉiujn ĝiajn objektojn, kaj ĉion, kio apartenas al ĝi; ili portadu la tabernaklon kaj ĉiujn ĝiajn objektojn, kaj ili priservu ĝin, kaj ĉirkaŭ la tabernaklo ili starigu siajn tendojn.
Men, w'a mete moun fanmi Levi yo reskonsab Tant Randevou a ak tou sa ki ladan l' ansanm ak tou sa ki pou li. Se yo ki pou pote l' ansanm ak tou sa ki ladan l'. Se yo ki pou sèvi ladan l' epi yo gen pou yo moute kay yo fè wonn Tant Randevou a.
Kaj kiam la tabernaklo devos forlasi sian lokon, tiam la Levidoj ĝin levu; kaj kiam la tabernaklo devos resti sur loko, tiam la Levidoj ĝin starigu; sed se laiko alproksimiĝos, li estu mortigita.
Lè pou Tant Bondye a deplase, se moun fanmi Levi yo ki va demoute l'. Lè yo rive kote pou yo rete a, se moun fanmi Levi yo ki va moute l' tou. Nenpòt lòt moun ki pa nan branch fanmi Levi a epi ki ta pwoche bò tant lan, se pou yo touye l'.
Kaj la Izraelidoj aranĝos sin ĉiu en sia tendaro kaj ĉiu apud sia standardo, laŭ siaj taĉmentoj.
Lòt moun pèp Izrayèl yo menm va moute tant yo apa, chak fanmi ansanm bò làbanyè yo, dapre pozisyon yo nan lame a.
Sed la Levidoj starigu siajn tendojn ĉirkaŭ la tabernaklo de atesto, por ke ne trafu kolero la komunumon de la Izraelidoj; kaj la Levidoj plenumos la gardadon de la tabernaklo de atesto.
Men, moun fanmi Levi yo va moute kay yo fè wonn Tant Randevou a pou kòlè Bondye pa tonbe sou pèp Izrayèl la. Se yo menm tou ki la pou veye sou Tant Randevou a.
Kaj tiel faris la Izraelidoj; konforme al ĉio, kion la Eternulo ordonis al Moseo, tiel ili faris.
Moun pèp Izrayèl yo te fè tou sa Seyè a te bay Moyiz lòd fè a. Se konsa yo te fè l' vre.