Psalms 26

(大卫的诗。)耶和华啊,求你为我伸冤,因我向来行事纯全;我又倚靠耶和华,并不摇动。
Žalm Davidův. Suď mne, Hospodine, nebo já v upřímnosti své chodím, a v tě Hospodina doufám, nepohnuť se.
耶和华啊,求你察看我,试验我,熬炼我的肺腑心肠。
Zprubujž mne, Hospodine, a zkus mne, přepal ledví má i srdce mé.
因为你的慈爱常在我眼前,我也按你的真理而行。
Milosrdenství tvé zajisté před očima mýma jest, a chodím stále v pravdě tvé.
我没有和虚谎人同坐,也不与瞒哄人的同群。
S lidmi marnými nesedám, a s pokrytci v spolek nevcházím.
我恨恶恶人的会,必不与恶人同坐。
V nenávisti mám shromáždění zlostníků, a s bezbožnými se neusazuji.
耶和华啊,我要洗手表明无辜,才环绕你的祭坛;
Umývám v nevinnosti ruce své, postavuji se při oltáři tvém, Hospodine,
我好发称谢的声音,也要述说你一切奇妙的作为。
Abych tě hlasitě chválil, a vypravoval všecky divné skutky tvé.
耶和华啊,我喜爱你所住的殿和你显荣耀的居所。
Hospodine, jáť miluji obydlí domu tvého, a místo příbytku slávy tvé.
不要把我的灵魂和罪人一同除掉;不要把我的性命和流人血的一同除掉。
Nezahrnujž s hříšnými duše mé, a s lidmi vražedlnými života mého,
他们的手中有奸恶,右手满有贿赂。
V jejichž rukou jest nešlechetnost, a pravice jejich vzátků plná.
至于我,却要行事纯全;求你救赎我,怜恤我!
Já pak v upřímnosti své chodím, vykupiž mne, a smiluj se nade mnou.
我的脚站在平坦地方;在众会中我要称颂耶和华!
Noha má stojí na rovině, v shromážděních svatých dobrořečiti budu Hospodinu.