Psalms 92

En salme, en sang til sabbatsdagen.
En psalm, en sång för sabbatsdagen.
Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du Høieste,
 Det är gott att tacka HERREN  och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
å kunngjøre din miskunnhet om morgenen og din trofasthet om nettene
 att om morgonen förkunna din nåd,  och när natten har kommit din trofasthet,
til tistrenget citar og til harpe, til tankefullt spill på citar.
 med tiosträngat instrument och psaltare,  med spel på harpa.
For du har gledet mig, Herre, med ditt verk, jeg jubler over dine henders gjerninger.
 Ty du gläder mig, HERRE, med dina gärningar;  jag vill jubla över dina händers verk.
Hvor store dine gjerninger er, Herre! Såre dype er dine tanker.
 Huru stora äro icke dina verk, o HERRE!  Ja, övermåttan djupa äro dina tankar.
En ufornuftig mann kjenner det ikke, og en dåre forstår ikke dette.
 En oförnuftig man besinnar det ej,  och en dåre förstår icke sådant.
Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett, blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid.
 Om ock de ogudaktiga grönska såsom gräs  och ogärningsmännen blomstra allasammans,  så sker det till fördärv för evig tid.
Men du er høi til evig tid, Herre!
 Men du, HERRE, är hög evinnerligen.
For se, dine fiender, Herre, for se, dine fiender forgår; alle de som gjør urett, blir adspredt.
 Ty se, dina fiender, HERRE,  se, dina fiender förgås,  alla ogärningsmännen bliva förströdda.
Og du ophøier mitt horn som villoksens; jeg er overgytt med frisk olje.
 Men mitt horn gör du högt såsom vildoxens;  jag varder övergjuten med frisk olja.
Og mitt øie ser med fryd på mine motstandere; mine ører hører med glede om de onde som står op imot mig.
 Och med lust får mitt öga skåda på mina förföljare  och mina öron höra om de onda      som resa sig upp mot mig.
Den rettferdige spirer som palmen; som en seder på Libanon vokser han.
 Den rättfärdige grönskar såsom ett palmträd,  såsom en ceder på Libanon växer han till.
De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder.
 Ja, sådana äro planterade i HERRENS hus;  de grönska i vår Guds gårdar.
Enn i gråhåret alder skyter de friske skudd; de er frodige og grønne for å kunngjøre at Herren er rettvis, han, min klippe, og at det ikke er urett i ham.
 Ännu när de bliva gamla, skjuta de skott,  de frodas och grönska; [ (Psalms 92:16)  så för att de skola förkunna att HERREN är rättfärdig,  min klippa, han i vilken orätt icke finnes. ]