I Chronicles 3

Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess:
David vero hos habuit filios qui ei nati sunt in Hebron primogenitum Amnon ex Achinaam Iezrahelitide secundum Danihel de Abigail Carmelitide
The third, Absalom the son of Maachah the daughter of Talmai king of Geshur: the fourth, Adonijah the son of Haggith:
tertium Absalom filium Maacha filiae Tholmei regis Gessur quartum Adoniam filium Aggith
The fifth, Shephatiah of Abital: the sixth, Ithream by Eglah his wife.
quintum Saphatiam ex Abital sextum Iethraam de Egla uxore sua
These six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years.
sex ergo nati sunt ei in Hebron ubi regnavit septem annis et sex mensibus triginta autem et tribus annis regnavit in Hierusalem
And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bath–shua the daughter of Ammiel:
porro in Hierusalem nati sunt ei filii Samaa et Sobab et Nathan et Salomon quattuor de Bethsabee filia Amihel
Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet,
Iebaar quoque et Elisama
And Nogah, and Nepheg, and Japhia,
et Eliphalet et Noge et Napheg et Iaphie
And Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.
necnon Elisama et Heliade et Eliphalet novem
These were all the sons of David, beside the sons of the concubines, and Tamar their sister.
omnes hii filii David absque filiis concubinarum habuerunt sororem Thamar
And Solomon's son was Rehoboam, Abia his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,
filius autem Salomonis Roboam cuius Abia filius genuit Asa de hoc quoque natus est Iosaphat
Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,
pater Ioram qui Ioram genuit Ohoziam ex quo ortus est Ioas
Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,
et huius Amasias filius genuit Azariam porro Azariae filius Ioatham
Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,
procreavit Achaz patrem Ezechiae de quo natus est Manasses
Amon his son, Josiah his son.
sed et Manasses genuit Amon patrem Iosiae
And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.
filii autem Iosiae fuerunt primogenitus Iohanan secundus Ioacim tertius Sedecias quartus Sellum
And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.
de Ioacim natus est Iechonias et Sedecias
And the sons of Jeconiah; Assir, Salathiel his son,
filii Iechoniae fuerunt Asir Salathihel
Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.
Melchiram Phadaia Sennaser et Iecemia Sama et Nadabia
And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister:
de Phadaia orti sunt Zorobabel et Semei Zorobabel genuit Mosollam Ananiam et Salomith sororem eorum
And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushab–hesed, five.
Asabamque et Ohol et Barachiam et Asadiam Iosabesed quinque
And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah.
filius autem Ananiae Phaltias pater Ieseiae cuius filius Raphaia huius quoque filius Arnam de quo natus est Obdia cuius filius fuit Sechenia
And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.
filius Secheniae Semeia cuius filii Attus et Iegal et Baria et Naaria et Saphat sex numero
And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.
filius Naariae Helioenai et Ezechias et Ezricam tres
And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven.
filii Helioenai Oduia et Heliasub et Pheleia et Accub et Iohanan et Dalaia et Anani septem