Proverbs 9

Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars:
Мудрість свій дім збудувала, сім стовпів своїх витесала.
She hath killed her beasts; she hath mingled her wine; she hath also furnished her table.
Зарізала те, що було на заріз, змішала вино своє, і трапезу свою приготовила.
She hath sent forth her maidens: she crieth upon the highest places of the city,
Дівчат своїх вислала, і кличе вона на висотах міських:
Whoso is simple, let him turn in hither: as for him that wanteth understanding, she saith to him,
Хто бідний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, говорить йому:
Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled.
Ходіть, споживайте із хліба мого, та пийте з вина, що його я змішала!
Forsake the foolish, and live; and go in the way of understanding.
Покиньте глупоту і будете жити, і ходіте дорогою розуму!
He that reproveth a scorner getteth to himself shame: and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot.
Хто картає насмішника, той собі ганьбу бере, хто ж безбожникові виговорює, сором собі набуває.
Reprove not a scorner, lest he hate thee: rebuke a wise man, and he will love thee.
Не дорікай пересмішникові, щоб тебе не зненавидів він, викартай мудрого й він покохає тебе.
Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser: teach a just man, and he will increase in learning.
Дай мудрому й він помудріє іще, навчи праведного і прибільшить він мудрости!
The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.
Страх Господній початок премудрости, а пізнання Святого це розум,
For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased.
бо мною помножаться дні твої, і додадуть тобі років життя.
If thou be wise, thou shalt be wise for thyself: but if thou scornest, thou alone shalt bear it.
Якщо ти змудрів то для себе змудрів, а як станеш насмішником, сам понесеш!
A foolish woman is clamorous: she is simple, and knoweth nothing.
Жінка безглузда криклива, нерозумна, і нічого не знає!
For she sitteth at the door of her house, on a seat in the high places of the city,
Сідає вона на сидінні при вході до дому свого, на високостях міста,
To call passengers who go right on their ways:
щоб кликати тих, хто дорогою йде, хто путтю своєю простує:
Whoso is simple, let him turn in hither: and as for him that wanteth understanding, she saith to him,
Хто бідний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, то каже йому:
Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant.
Вода крадена солодка, і приємний прихований хліб...
But he knoweth not that the dead are there; and that her guests are in the depths of hell.
І не відає він, що самі там мерці, у глибинах шеолу запрошені нею!...