Matthew 28

In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.
Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб.
And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.
І великий ось ставсь землетрус, бо зійшов із неба Ангол Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя, та й сів на ньому.
His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:
Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг.
And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men.
І від страху перед ним затряслася сторожа, та й стала, як мертва.
And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified.
А Ангол озвався й промовив жінкам: Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте.
He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
Нема Його тут, бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився Він.
And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.
Ідіть же хутко, і скажіть Його учням, що воскрес Він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї, там Його ви побачите. Ось, вам я звістив!
And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word.
І пішли вони хутко від гробу, зо страхом і великою радістю, і побігли, щоб учнів Його сповістити.
And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.
Аж ось перестрів їх Ісус і сказав: Радійте! Вони ж підійшли, обняли Його ноги і вклонились Йому до землі.
Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.
Промовляє тоді їм Ісус: Не лякайтесь! Ідіть, повідомте братів Моїх, нехай вони йдуть у Галілею, там побачать Мене!
Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done.
Коли ж вони йшли, ось дехто зо сторожі до міста прийшли та й первосвященикам розповіли все, що сталось.
And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers,
І, зібравшись зо старшими, вони врадили раду, і дали сторожі чимало срібняків,
Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.
і сказали: Розповідайте: Його учні вночі прибули, і вкрали Його, як ми спали.
And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you.
Як почує ж намісник про це, то його ми переконаємо, і від клопоту визволимо вас.
So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day.
І, взявши вони срібняки, зробили, як навчено їх. І пронеслося слово оце між юдеями, і тримається аж до сьогодні.
Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.
Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус.
And when they saw him, they worshipped him: but some doubted.
І як вони Його вгледіли, поклонились Йому до землі, а дехто вагався.
And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.
А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана Мені всяка влада на небі й на землі.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:
Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа,
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.
навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь