Mark 7

Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, which came from Jerusalem.
І зібрались до Нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули із Єрусалиму,
And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashen, hands, they found fault.
і побачили, що деякі з учнів Його їли хліб руками нечистими, цебто невмитими.
For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands oft, eat not, holding the tradition of the elders.
Бо фарисеї й усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старанно не вимиють рук;
And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups, and pots, brasen vessels, and of tables.
а вернувшися з ринку, вони ні їдять, поки не вмиються. Багато є й іншого, що вони прийняли, щоб додержувати: миття чаш, і глеків, і мідяного посуду.
Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands?
І запитали Його фарисеї та книжники: Чому учні Твої не живуть за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими?
He answered and said unto them, Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoureth me with their lips, but their heart is far from me.
А Він їм відказав: Добре пророкував про вас, лицемірів, Ісая, як написано: Оці люди устами шанують Мене, серце ж їхнє далеко від Мене...
Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men.
Та однак надаремне шанують Мене, бо навчають наук людських заповідей.
For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do.
Занехаявши заповідь Божу, передань людських ви тримаєтесь: обмиваєте глеки та чаші, і багато такого подібного й іншого робите ви.
And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition.
І сказав Він до них: Спритно відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання.
For Moses said, Honour thy father and thy mother; and, Whoso curseth father or mother, let him die the death:
Бо Мойсей наказав: Шануй батька свого та матір свою, та: Хто злорічить на батька чи матір, нехай смертю помре.
But ye say, If a man shall say to his father or mother, It is Corban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; he shall be free.
А ви кажете: Коли скаже хто батьку чи матері: Корван, чи дар Богові те, чим би ти скористатись від мене хотів,
And ye suffer him no more to do ought for his father or his mother;
то вже вільно йому не робити нічого для батька чи матері,
Making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered: and many such like things do ye.
порушуючи Боже Слово вашим переданням, що його ви самі встановили. І багато такого ви іншого робите.
And when he had called all the people unto him, he said unto them, Hearken unto me every one of you, and understand:
І Він знову покликав народ і промовив до нього: Послухайте Мене всі, і зрозумійте!
There is nothing from without a man, that entering into him can defile him: but the things which come out of him, those are they that defile the man.
Немає нічого назовні людини, що, увіходячи в неї, могло б опоганити її; що ж із неї виходить, те людину опоганює.
If any man have ears to hear, let him hear.
Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає!
And when he was entered into the house from the people, his disciples asked him concerning the parable.
А коли від народу ввійшов Він до дому, тоді учні Його запиталися в Нього про притчу.
And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive, that whatsoever thing from without entereth into the man, it cannot defile him;
І Він їм відказав: Чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить іззовні в людину, не може опоганити її?
Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats?
Бо не входить до серця йому, але до живота, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу.
And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man.
А далі сказав Він: Що з людини виходить, те людину опоганює.
For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders,
Бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства,
Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness:
перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум.
All these evil things come from within, and defile the man.
Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює!
And from thence he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it: but he could not be hid.
І встав Він, і звідти пішов у землю тирську й сидонську. І, ввійшовши до дому, Він хотів, щоб ніхто не довідавсь, та не міг утаїтись.
For a certain woman, whose young daughter had an unclean spirit, heard of him, and came and fell at his feet:
Негайно бо жінка одна, якої дочка мала духа нечистого, прочула про Нього, і прийшла, та й припала до ніг Йому.
The woman was a Greek, a Syrophenician by nation; and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter.
А ця жінка грекиня була, родом сирофінікіянка. Вона стала благати Його, щоб із дочки її демона вигнав.
But Jesus said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children's bread, and to cast it unto the dogs.
А Він їй сказав: Дай, щоб перше наїлися діти, не годиться бо хліб забирати в дітей, і кинути щенятам!
And she answered and said unto him, Yes, Lord: yet the dogs under the table eat of the children's crumbs.
А вона Йому в відповідь каже: Так, Господи! Але навіть щенята їдять під столом від дитячих кришок...
And he said unto her, For this saying go thy way; the devil is gone out of thy daughter.
І Він їй сказав: За слово оце йди собі, демон вийшов із твоєї дочки!
And when she was come to her house, she found the devil gone out, and her daughter laid upon the bed.
А коли вона в дім свій вернулась, то знайшла, що дочка на постелі лежала, а демон вийшов із неї.
And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis.
І вийшов Він знов із країв тирських і сидонських, і подався шляхом на Сидон над море Галілейське, через околиці Десятимістя.
And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him.
І приводять до Нього глухого немову, і благають Його, щоб руку на нього поклав.
And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue;
І взяв Він його від народу самого, і вклав пальці Свої йому в вуха, і, сплюнувши, доторкнувся його язика.
And looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened.
І, на небо споглянувши, Він зідхнув і промовив до нього: Еффата; цебто: Відкрийся!
And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain.
І відкрилися вуха йому, і путо його язика розв'язалось негайно, і він став говорити виразно!
And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it;
А Він їм звелів, щоб нікому цього не розповідали. Та що більше наказував їм, то ще більш розголошували.
And were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well: he maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak.
І дуже всі дивувалися та говорили: Він добре все робить: глухим дає чути, а німим говорити!