John 9

And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth.
А коли Він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження.
And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?
І спитали Його учні Його, говорячи: Учителю, хто згрішив: чи він сам, чи батьки його, що сліпим він родився?
Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.
Ісус відповів: Не згрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з'явились на ньому.
I must work the works of him that sent me, while it is day: the night cometh, when no man can work.
Ми мусимо виконувати діла Того, Хто послав Мене, аж поки є день. Надходить он ніч, коли жаден нічого не зможе виконувати.
As long as I am in the world, I am the light of the world.
Доки Я в світі, Я Світло для світу.
When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,
Промовивши це, Він сплюнув на землю, і з слини грязиво зробив, і очі сліпому помазав грязивом,
And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.
і до нього промовив: Піди, умийся в ставку Сілоам визначає це Посланий. Тож пішов той і вмився, і вернувся видющим...
The neighbours therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, Is not this he that sat and begged?
А сусіди та ті, що бачили перше його, як був він сліпий, говорили: Чи ж не той це, що сидів та просив?
Some said, This is he: others said, He is like him: but he said, I am he.
Говорили одні, що це він, а інші казали: Ні, подібний до нього. А він відказав: Це я!
Therefore said they unto him, How were thine eyes opened?
І питали його: Як же очі відкрились тобі?
He answered and said, A man that is called Jesus made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash: and I went and washed, and I received sight.
А той оповідав: Чоловік, що Його звуть Ісусом, грязиво зробив, і очі помазав мені, і до мене сказав: Піди в Сілоам та й умийся. Я ж пішов та й умився, і став бачити.
Then said they unto him, Where is he? He said, I know not.
І сказали до нього: Де Він? Відказує той: Я не знаю.
They brought to the Pharisees him that aforetime was blind.
Ведуть тоді до фарисеїв того, що був перше незрячий.
And it was the sabbath day when Jesus made the clay, and opened his eyes.
А була то субота, як грязиво Ісус учинив і відкрив йому очі.
Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, He put clay upon mine eyes, and I washed, and do see.
І знов запитали його й фарисеї, як видющим він став. А він розповів їм: Грязиво поклав Він на очі мені, а я вмився, та й бачу.
Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not the sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them.
Тоді деякі з фарисеїв казали: Не від Бога Оцей Чоловік, бо суботи не держить. А інші казали: Як же чуда такі може грішна людина чинити? І незгода між ними була.
They say unto the blind man again, What sayest thou of him, that he hath opened thine eyes? He said, He is a prophet.
Тому знову говорять сліпому: Що ти кажеш про Нього, коли очі відкрив Він тобі? А той відказав: Він Пророк!
But the Jews did not believe concerning him, that he had been blind, and received his sight, until they called the parents of him that had received his sight.
Юдеї проте йому не повірили, що незрячим він був і прозрів, аж поки не покликано батьків того прозрілого.
And they asked them, saying, Is this your son, who ye say was born blind? how then doth he now see?
І запитали їх, кажучи: Чи ваш оце син, про якого ви кажете, ніби родився сліпим? Як же він тепер бачить?
His parents answered them and said, We know that this is our son, and that he was born blind:
А батьки його відповіли та сказали: Ми знаєм, що цей то наш син, і що він народився сліпим.
But by what means he now seeth, we know not; or who hath opened his eyes, we know not: he is of age; ask him: he shall speak for himself.
Але як тепер бачить, не знаємо, або хто йому очі відкрив, ми не відаємо. Поспитайте його, він дорослий, хай сам скаже про себе...
These words spake his parents, because they feared the Jews: for the Jews had agreed already, that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue.
Таке говорили батьки його, бо боялись юдеїв: юдеї бо вже були змовились, як хто за Христа Його визнає, щоб той був відлучений від синагоги.
Therefore said his parents, He is of age; ask him.
Ось тому говорили батьки його: Він дорослий, його поспитайте.
Then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise: we know that this man is a sinner.
І покликали вдруге того чоловіка, що був сліпим, і сказали йому: Віддай хвалу Богові. Ми знаємо, що грішний Отой Чоловік.
He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not: one thing I know, that, whereas I was blind, now I see.
Але він відповів: Чи Він грішний не знаю. Одне тільки знаю, що я був сліпим, а тепер бачу!...
Then said they to him again, What did he to thee? how opened he thine eyes?
І спитали його: Що тобі Він зробив? Як відкрив тобі очі?
He answered them, I have told you already, and ye did not hear: wherefore would ye hear it again? will ye also be his disciples?
Відповів він до них: Я вже вам говорив, та не слухали ви. Що бажаєте знову почути? Може й ви Його учнями хочете стати?
Then they reviled him, and said, Thou art his disciple; but we are Moses' disciples.
А вони його вилаяли та й сказали: То ти Його учень, а ми учні Мойсеєві.
We know that God spake unto Moses: as for this fellow, we know not from whence he is.
Ми знаємо, що Бог говорив до Мойсея, звідки ж узявся Оцей, ми не відаємо.
The man answered and said unto them, Why herein is a marvellous thing, that ye know not from whence he is, and yet he hath opened mine eyes.
Відповів чоловік і сказав їм: То ж воно й дивно, що не знаєте ви, звідки Він, а Він мені очі відкрив!
Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth.
Та ми знаємо, що грішників Бог не послухає; хто ж богобійний, і виконує волю Його, того слухає Він.
Since the world began was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind.
Відвіку не чувано, щоб хто очі відкрив був сліпому з народження.
If this man were not of God, he could do nothing.
Коли б не від Бога був Цей, Він нічого не міг би чинити.
They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us? And they cast him out.
Вони відповіли та й сказали йому: Ти ввесь у гріхах народився, і чи тобі нас учити? І геть його вигнали.
Jesus heard that they had cast him out; and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God?
Дізнався Ісус, що вони того вигнали геть, і, знайшовши його, запитав: Чи віруєш ти в Сина Божого?
He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him?
Відповів той, говорячи: Хто ж то, Пане, Такий, щоб я вірував у Нього?
And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee.
Промовив до нього Ісус: І ти бачив Його, і Той, Хто говорить з тобою то Він!...
And he said, Lord, I believe. And he worshipped him.
А він відказав: Я вірую, Господи! І вклонився Йому.
And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see; and that they which see might be made blind.
І промовив Ісус: На суд Я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а видющі щоб стали незрячі.
And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also?
І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з Ним, та й сказали Йому: Чи ж і ми невидющі?
Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin: but now ye say, We see; therefore your sin remaineth.
Відказав їм Ісус: Якби ви невидющі були, то не мали б гріха; а тепер ви говорите: Бачимо, то й ваш гріх зостається при вас!