Deuteronomy 6

Now these are the commandments, the statutes, and the judgments, which the LORD your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it:
А оце заповідь, постанови та закони, що наказав Господь, Бог ваш, щоб навчити вас виконувати їх у Краї, що ви переходите туди посісти його,
That thou mightest fear the LORD thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou, and thy son, and thy son's son, all the days of thy life; and that thy days may be prolonged.
щоб ти боявся Господа, Бога свого, щоб пильнувати всіх постанов Його та заповідей Його, що я наказую тобі, ти й син твій, та син твого сина по всі дні життя твого, і щоб були довгі твої дні.
Hear therefore, O Israel, and observe to do it; that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the LORD God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey.
І слухай, Ізраїлю, і пильнуй виконувати це, щоб було добре тобі, і щоб ви сильно розмножились, як прирік був Господь, Бог батьків твоїх, дати Край, що тече молоком та медом.
Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD:
Слухай, Ізраїлю: Господь, Бог наш Господь один!
And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.
І люби Господа, Бога твого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю!
And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart:
І будуть ці слова, що Я сьогодні наказую, на серці твоїм.
And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.
І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш.
And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes.
І прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми.
And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates.
І напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх.
And it shall be, when the LORD thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities, which thou buildedst not,
І станеться, коли Господь, Бог твій, уведе тебе до того Краю, якого присягнув був батькам твоїм, Авраамові, Ісакові та Якову, щоб дати тобі великі та гарні міста, яких ти не будував,
And houses full of all good things, which thou filledst not, and wells digged, which thou diggedst not, vineyards and olive trees, which thou plantedst not; when thou shalt have eaten and be full;
та доми, повні всякого добра, яких ти не наповнював, і тесані колодязі, яких ти не тесав, і виноградники та оливки, яких ти не садив, і ти будеш їсти й наситишся,
Then beware lest thou forget the LORD, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage.
стережися тоді, щоб ти не забув Господа, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства!
Thou shalt fear the LORD thy God, and serve him, and shalt swear by his name.
Бійся Господа, Бога свого, і Йому будеш служити, і Йменням Його будеш присягати.
Ye shall not go after other gods, of the gods of the people which are round about you;
Не будеш ходити за іншими богами з богів тих народів, що в околицях ваших,
(For the LORD thy God is a jealous God among you) lest the anger of the LORD thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth.
бо Господь, Бог твій Бог заздрісний посеред тебе; щоб не запалився на тебе гнів Господа, Бога твого, і щоб Він не вигубив тебе з поверхні землі.
Ye shall not tempt the LORD your God, as ye tempted him in Massah.
Не будете спокушати Господа, Бога вашого, як спокушали ви в Массі.
Ye shall diligently keep the commandments of the LORD your God, and his testimonies, and his statutes, which he hath commanded thee.
Будете конче пильнувати заповідей Господа, Бога вашого, і свідоцтва Його, і постанови Його, що наказав Він тобі.
And thou shalt do that which is right and good in the sight of the LORD: that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the LORD sware unto thy fathers,
І будеш робити справедливе та добре в Господніх очах, щоб було тобі добре, і щоб увійшов ти та посів той хороший Край, що Господь присягнув був батькам твоїм,
To cast out all thine enemies from before thee, as the LORD hath spoken.
щоб вигнати всіх ворогів твоїх перед тобою, як говорив був Господь.
And when thy son asketh thee in time to come, saying, What mean the testimonies, and the statutes, and the judgments, which the LORD our God hath commanded you?
Коли запитає тебе син твій колись, говорячи: Що це за свідоцтва й постанови та закони, що вам наказав Господь, Бог наш?
Then thou shalt say unto thy son, We were Pharaoh's bondmen in Egypt; and the LORD brought us out of Egypt with a mighty hand:
то скажеш синові своєму: Ми були раби фараонові в Єгипті, а Господь вивів нас із Єгипту сильною рукою.
And the LORD shewed signs and wonders, great and sore, upon Egypt, upon Pharaoh, and upon all his household, before our eyes:
І дав Господь ознаки та чуда великі та страшні на Єгипет, і на фараона та ввесь дім його на наших очах.
And he brought us out from thence, that he might bring us in, to give us the land which he sware unto our fathers.
А нас вивів звідти, щоб увести нас та дати той Край, що присягнув був Він нашим батькам.
And the LORD commanded us to do all these statutes, to fear the LORD our God, for our good always, that he might preserve us alive, as it is at this day.
І наказав нам Господь чинити всі ті постанови, щоб боятися Господа, Бога нашого, щоб було добре нам усі дні, щоб утримати нас при житті, як дня цього.
And it shall be our righteousness, if we observe to do all these commandments before the LORD our God, as he hath commanded us.
І буде нам праведність у тому, коли будемо пильнувати виконувати всі ці заповіді перед лицем Господа, Бога нашого, як Він наказав нам.