I Corinthians 1

Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,
Павло, волею Божою покликаний за апостола Ісуса Христа, і брат Состен,
Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours:
Божій Церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, зо всіма, що на всякому місті прикликають Ім'я Господа нашого Ісуса Христа, їхнього і нашого,
Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
благодать вам і мир від Бога Отця нашого й Господа Ісуса Христа!
I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;
Я завжди дякую моєму Богові за вас, через Божу благодать, що була вам дана в Христі Ісусі,
That in every thing ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge;
бо ви всім збагатилися в Ньому, словом усяким і всяким знанням,
Even as the testimony of Christ was confirmed in you:
бо свідоцтво Христове між вами утвердилось,
So that ye come behind in no gift; waiting for the coming of our Lord Jesus Christ:
так що не маєте недостачі в жаднім дарі благодаті ви, що очікуєте з'явлення Господа нашого Ісуса Христа.
Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ.
Він вас утвердить до кінця неповинними бути дня Господа нашого Ісуса Христа!
God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.
Вірний Бог, що ви через Нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого.
Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
Тож благаю вас, браття, Ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній!
For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you.
Бо стало відомо мені про вас, мої браття, від Хлоїних, що між вами суперечки.
Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul; and I of Apollos; and I of Cephas; and I of Christ.
А кажу я про те, що з вас кожен говорить: я ж Павлів, а я Аполлосів, а я Кифин, а я Христів.
Is Christ divided? was Paul crucified for you? or were ye baptized in the name of Paul?
Чи ж Христос поділився? Чи ж Павло був розп'ятий за вас? Чи в Павлове ім'я ви христились?
I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius;
Дякую Богові, що я ані одного з вас не христив, окрім Кріспа та Гая,
Lest any should say that I had baptized in mine own name.
щоб ніхто не сказав, ніби я охристив був у ймення своє.
And I baptized also the household of Stephanas: besides, I know not whether I baptized any other.
Охристив же був я й дім Степанів; більш не знаю, чи христив кого іншого я.
For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel: not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect.
Бо Христос не послав мене, щоб христити, а звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа.
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.
Бож слово про хреста тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, Сила Божа!
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.
Бо написано: Я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину!
Where is the wise? where is the scribe? where is the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world?
Де мудрий? Де книжник? Де дослідувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту?
For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.
Через те ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді.
For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom:
Бо й юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрости,
But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumblingblock, and unto the Greeks foolishness;
а ми проповідуємо Христа розп'ятого, для юдеїв згіршення, а для греків безумство,
But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God.
а для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божую мудрість!
Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.
Бо Боже й немудре розумніше воно від людей, а Боже немічне сильніше воно від людей!
For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:
Дивіться бо, браття, на ваших покликаних, що небагато-хто мудрі за тілом, небагато-хто сильні, небагато-хто шляхетні.
But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty;
Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне,
And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are:
і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити,
That no flesh should glory in his presence.
так щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло.
But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption:
А з Нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж, і освяченням, і відкупленням,
That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.
щоб було, як написано: Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом!