Psalms 84

How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!
Ey Her Şeye Egemen RAB, Ne kadar severim konutunu!
My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God.
Canım senin avlularını özlüyor, İçim çekiyor, Yüreğim, bütün varlığım Sana, yaşayan Tanrı’ya sevinçle haykırıyor.
Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.
Kuşlar bile bir yuva, Kırlangıç, yavrularını koyacak bir yer buldu Senin sunaklarının yanında, Ey Her Şeye Egemen RAB, Kralım ve Tanrım!
Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.
Ne mutlu senin evinde oturanlara, Seni sürekli överler! Sela
Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.
Ne mutlu gücünü senden alan insana! Aklı hep Siyon’u ziyaret etmekte.
Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.
Baka Vadisi’nden geçerken, Pınar başına çevirirler orayı, İlk yağmurlar orayı berekete boğar.
They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.
Gittikçe güçlenir, Siyon’da Tanrı’nın huzuruna çıkarlar.
O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah.
Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, duamı dinle, Kulak ver, ey Yakup’un Tanrısı! Sela
Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.
Ey Tanrı, kalkanımıza bak, Meshettiğin krala lütfet!
For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.
Senin avlularında bir gün, Başka yerdeki bin günden iyidir; Kötülerin çadırında yaşamaktansa, Tanrım’ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.
For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.
Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar; Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.
O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.
Ey Her Şeye Egemen RAB, Ne mutlu sana güvenen insana!