Galatians 6

Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.
Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruhsal olan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın.
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
Birbirinizin ağır yükünü taşıyın, böylece Mesih’in Yasası’nı yerine getirirsiniz.
For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.
Kişi bir hiçken kendini bir şey sanıyorsa, kendini aldatmış olur.
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.
Herkes kendi yaptıklarını denetlesin. O zaman başkasının yaptıklarıyla değil, yalnız kendi yaptıklarıyla övünebilir.
For every man shall bear his own burden.
Herkes kendine düşen yükü taşımalı.
Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.
Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer.
For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
Kendi benliğine eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruh’a eken, Ruh’tan sonsuz yaşam biçecektir.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım.
Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.
Bakın, size kendi elimle ne denli büyük harflerle yazıyorum!
As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.
Bedende gösterişe önem verenler, yalnız Mesih’in çarmıhı uğruna zulüm görmemek için sizi sünnet olmaya zorluyorlar.
For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.
Oysa sünnetlilerin kendileri bile Kutsal Yasa’yı yerine getirmiyor, sizin bedenlerinizle övünebilmek için sünnet olmanızı istiyorlar.
But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.
Bana gelince, Rabbimiz İsa Mesih’in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. O’nun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için.
For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.
Sünnetli olup olmamanın önemi yoktur, önemli olan yeni yaratılıştır.
And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.
Bu kurala uyan herkese ve Tanrı’nın İsraili’ne esenlik ve merhamet olsun.
From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.
Bundan böyle kimse bana sorun çıkarmasın. Çünkü ben İsa’nın yara izlerini bedenimde taşıyorum.
Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Unto the Galatians written from Rome.
Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih’in lütfu ruhunuzla birlikte olsun! Amin.