Psalms 58

Do ye indeed speak righteousness, O congregation? do ye judge uprightly, O ye sons of men?
För sångmästaren; »Fördärva icke»; av David; en sång.
Yea, in heart ye work wickedness; ye weigh the violence of your hands in the earth.
 Talen I väl i eder stumhet      vad rättfärdigt är?  Dömen I såsom rätt är,      I människors barn?
The wicked are estranged from the womb: they go astray as soon as they be born, speaking lies.
 Nej, i hjärtat uppgören I      onda anslag;  I vägen ut i landet      edra händers våld.
Their poison is like the poison of a serpent: they are like the deaf adder that stoppeth her ear;
 De ogudaktiga äro avfälliga      allt ifrån modersskötet;  de lögnaktiga fara vilse      ända från sin moders liv.
Which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely.
 Gift är i dem,      likt ormens gift;  en döv huggorm likna de,      en som tillstoppar sitt öra,
Break their teeth, O God, in their mouth: break out the great teeth of the young lions, O LORD.
 så att han icke hör tjusarnas röst,      icke den förfarne besvärjarens.
Let them melt away as waters which run continually: when he bendeth his bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces.
 Gud, krossa tänderna      i deras mun;  bryt ut, o HERRE,      de unga lejonens kindtänder.
As a snail which melteth, let every one of them pass away: like the untimely birth of a woman, that they may not see the sun.
 Låt dem bliva till intet,      likasom vatten som förrinner.  När någon skjuter sina pilar,      blive de såsom utan udd.
Before your pots can feel the thorns, he shall take them away as with a whirlwind, both living, and in his wrath.
 Må han vara lik snigeln,      som upplöses och förgås,  lik en kvinnas foster,      som ej fick skåda solen.
The righteous shall rejoice when he seeth the vengeance: he shall wash his feet in the blood of the wicked.
 Förrän edra grytor      hava hunnit märka bränslet,  och medan köttet ännu är rått,      skall en glödvind rycka bort det.
So that a man shall say, Verily there is a reward for the righteous: verily he is a God that judgeth in the earth.
 Den rättfärdige skall glädja sig,      när han skådar hämnden,  han skall två sina fötter      i den ogudaktiges blod. [ (Psalms 58:12)  Och människorna skola säga:      »Ja, den rättfärdige får sin lön;  ja, det finnes en Gud      som dömer på jorden.» ]