Psalms 59

Deliver me from mine enemies, O my God: defend me from them that rise up against me.
För sångmästaren; »Fördärva icke»; en sång av David, när Saul sände och lät bevaka hans hus för att döda honom.
Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men.
 Rädda mig, min Gud, från mina fiender,  beskydda mig för mina motståndare.
For, lo, they lie in wait for my soul: the mighty are gathered against me; not for my transgression, nor for my sin, O LORD.
 Rädda mig från ogärningsmännen,  och fräls mig från de blodgiriga.
They run and prepare themselves without my fault: awake to help me, and behold.
 Ty se, de ligga i försåt för mig;  grymma människor rota sig samman mot mig,  utan någon min överträdelse      eller synd, o HERRE.
Thou therefore, O LORD God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen: be not merciful to any wicked transgressors. Selah.
 Utan någon min missgärning      löpa de fram och göra sig redo;  vakna upp, kom mig till mötes,      och se härtill.
They return at evening: they make a noise like a dog, and go round about the city.
 Ja, du HERRE Gud Sebaot,      Israels Gud,  vakna och hemsök alla hedningar,  hemsök utan nåd alla trolösa ogärningsmän.  Sela.
Behold, they belch out with their mouth: swords are in their lips: for who, say they, doth hear?
 Var afton komma de tillbaka,  de tjuta såsom hundar      och stryka omkring i staden.
But thou, O LORD, shalt laugh at them; thou shalt have all the heathen in derision.
 Se, deras mun flödar över,  svärd äro på deras läppar,      ty »vem skulle höra det?»
Because of his strength will I wait upon thee: for God is my defence.
 Men du, HERRE, ler åt dem;      du bespottar alla hedningar.
The God of my mercy shall prevent me: God shall let me see my desire upon mine enemies.
 Mot deras makt vill jag hålla mig till dig,      ty Gud är min borg.
Slay them not, lest my people forget: scatter them by thy power; and bring them down, O Lord our shield.
 Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd,  Gud låter mig se med lust på mina förföljare.
For the sin of their mouth and the words of their lips let them even be taken in their pride: and for cursing and lying which they speak.
 Dräp dem icke,      på det att mitt folk ej må förgäta det;  låt dem genom din kraft driva ostadiga omkring,  och slå dem ned,      du vår sköld, o Herre.
Consume them in wrath, consume them, that they may not be: and let them know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. Selah.
 Vart ord på deras läppar      är en synd i deras mun.  Må de fångas i sitt högmod,  genom den förbannelse och lögn som de tala.
And at evening let them return; and let them make a noise like a dog, and go round about the city.
 Förgör dem i vrede,      förgör dem, så att de ej mer äro till;  och må de förnimma      att det är Gud som råder i Jakob,      allt intill jordens ändar.  Sela.
Let them wander up and down for meat, and grudge if they be not satisfied.
 Ja, var afton komma de tillbaka,  de tjuta såsom hundar      och stryka omkring i staden.
But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.
 De driva omkring efter rov;  om de icke bliva mätta, så stanna de kvar över natten.
Unto thee, O my strength, will I sing: for God is my defence, and the God of my mercy.
 Men jag vill sjunga om din makt  och jubla var morgon över din nåd;  ty du var för mig en borg  och en tillflykt, när jag var i nöd. [ (Psalms 59:18)  Min starkhet, dig vill jag lovsjunga,  ty Gud är min borg,      min nåderike Gud. ]