Psalms 57

Be merciful unto me, O God, be merciful unto me: for my soul trusteth in thee: yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities be overpast.
För sångmästaren; »Fördärva icke»; en sång av David, när han flydde för Saul och var i grottan.
I will cry unto God most high; unto God that performeth all things for me.
 Var mig nådig, o Gud, var mig nådig;  ty till dig tager min själ sin tillflykt.  Ja, under dina vingars skugga vill jag taga min tillflykt,  till dess att det onda är förbi.
He shall send from heaven, and save me from the reproach of him that would swallow me up. Selah. God shall send forth his mercy and his truth.
 Jag ropar till Gud den Högste,  till Gud, som fullbordar sitt verk för mig.
My soul is among lions: and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword.
 Han skall sända från himmelen och frälsa mig,  när jag smädas av människor som stå mig efter livet.  Sela.  Gud skall sända sin nåd och sin trofasthet.
Be thou exalted, O God, above the heavens; let thy glory be above all the earth.
 Min själ är omgiven av lejon,  jag måste ligga bland eldsprutare,  bland människor vilkas tänder äro spjut och pilar,  och vilkas tungor äro skarpa svärd.
They have prepared a net for my steps; my soul is bowed down: they have digged a pit before me, into the midst whereof they are fallen themselves. Selah.
 Upphöjd vare du, Gud, över himmelen;  över hela jorden sträcke sig din ära.
My heart is fixed, O God, my heart is fixed: I will sing and give praise.
 De lägga ut nät för mina fötter,      min själ böjes ned,  de gräva för mig en grop,      men de falla själva däri.  Sela.
Awake up, my glory; awake, psaltery and harp: I myself will awake early.
 Mitt hjärta är frimodigt, o Gud,  mitt hjärta är frimodigt;      jag vill sjunga och lova.
I will praise thee, O Lord, among the people: I will sing unto thee among the nations.
 Vakna upp, min ära;  upp, psaltare och harpa!      Jag vill väcka morgonrodnaden.
For thy mercy is great unto the heavens, and thy truth unto the clouds.
 Jag vill tacka dig bland folken, Herre;      jag vill lovsjunga dig bland folkslagen.
Be thou exalted, O God, above the heavens: let thy glory be above all the earth.
 Ty din nåd är stor allt upp till himmelen      och din trofasthet allt upp till skyarna. [ (Psalms 57:12)  Upphöjd vare du, Gud, över himmelen;  över hela jorden sträcke sig din ära. ]