Psalms 56

Be merciful unto me, O God: for man would swallow me up; he fighting daily oppresseth me.
För sångmästaren, efter »Den stumma duvan i fjärran»; en sång av David, når filistéerna grepo honom i Gat.
Mine enemies would daily swallow me up: for they be many that fight against me, O thou most High.
 Var mig nådig, o Gud,      ty människor stå mig efter livet;  beständigt tränga mig stridsmän.
What time I am afraid, I will trust in thee.
 Mina förföljare stå mig beständigt efter livet;  ja, de äro många, som i högmod strida mot mig.
In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.
 Men när fruktan kommer över mig,  sätter jag min förtröstan på dig.
Every day they wrest my words: all their thoughts are against me for evil.
 Med Guds hjälp skall jag få prisa hans ord,  på Gud förtröstar jag och skall icke frukta;  vad kan det som är kött göra mig?
They gather themselves together, they hide themselves, they mark my steps, when they wait for my soul.
 Beständigt förbittra de livet för mig,  alla deras tankar gå ut på att skada mig.
Shall they escape by iniquity? in thine anger cast down the people, O God.
 De rota sig samman, de lägga försåt,  de vakta på mina steg,      ty de stå efter mitt liv.
Thou tellest my wanderings: put thou my tears into thy bottle: are they not in thy book?
 Skulle de räddas med all sin ondska?  Nej, slå ned folken,      Gud, i din vrede.
When I cry unto thee, then shall mine enemies turn back: this I know; for God is for me.
 Du har räknat min flykts dagar.  Samla mina tårar i din lägel;      de stå ju i din bok.
In God will I praise his word: in the LORD will I praise his word.
 Så måste då mina fiender vika tillbaka      på den dag då jag ropar;  det vet jag, att Gud står mig bi.
In God have I put my trust: I will not be afraid what man can do unto me.
 Med Guds hjälp skall jag få prisa hans ord;  med HERRENS hjälp skall jag få prisa hans ord.
Thy vows are upon me, O God: I will render praises unto thee.
 På Gud förtröstar jag och skall icke frukta;  vad kunna människor göra mig?
For thou hast delivered my soul from death: wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living?
 Jag har löften att infria till dig, o Gud;  jag vill betala dig lovoffer. [ (Psalms 56:14)  Ty du har räddat min själ från döden,  ja, mina fötter ifrån fall,  så att jag kan vandra inför Gud      i de levandes ljus. ]