Psalms 56

Be merciful unto me, O God: for man would swallow me up; he fighting daily oppresseth me.
(Către mai marele cîntăreţilor. Se cîntă ca ,,Porumbel din stejari depărtaţi``. O cîntare de laudă a lui David. Făcută cînd l-au prins Filistenii la Gat.) Ai milă de mine, Dumnezeule! Căci nişte oameni mă hărţuiesc. Toată ziua îmi fac război şi mă chinuiesc.
Mine enemies would daily swallow me up: for they be many that fight against me, O thou most High.
Toată ziua mă hărţuiesc protivnicii mei; sînt mulţi, şi se războiesc cu mine ca nişte trufaşi.
What time I am afraid, I will trust in thee.
Oridecîteori mă tem, eu mă încred în Tine.
In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.
Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvîntul Lui. Mă încred în Dumnezeu, şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?
Every day they wrest my words: all their thoughts are against me for evil.
Într'una ei îmi ating drepturile, şi n'au decît gînduri rele faţă de mine.
They gather themselves together, they hide themselves, they mark my steps, when they wait for my soul.
Uneltesc, pîndesc şi îmi urmăresc paşii, pentru că vor să-mi ia viaţa.
Shall they escape by iniquity? in thine anger cast down the people, O God.
Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor: doboară popoarele, Dumnezeule, în mînia Ta!
Thou tellest my wanderings: put thou my tears into thy bottle: are they not in thy book?
Tu numeri paşii vieţii mele de pribeag; pune-mi lacrămile în burduful Tău: nu sînt ele scrise în cartea Ta?
When I cry unto thee, then shall mine enemies turn back: this I know; for God is for me.
Vrăjmaşii mei dau înapoi, în ziua cînd Te strig: ştiu că Dumnezeu este de partea mea.
In God will I praise his word: in the LORD will I praise his word.
Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvîntul Lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu Cuvîntul Lui.
In God have I put my trust: I will not be afraid what man can do unto me.
Mă încred în Dumnezeu, şi nu mă tem de nimic: Ce pot să-mi facă nişte oameni?
Thy vows are upon me, O God: I will render praises unto thee.
Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruinţele pe cari Ţi le-am făcut; Îţi voi aduce jertfe de mulţămire.
For thou hast delivered my soul from death: wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living?
Căci mi-ai izbăvit sufletul dela moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii.