Psalms 57

Be merciful unto me, O God, be merciful unto me: for my soul trusteth in thee: yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities be overpast.
(Către mai marele cîntăreţilor. ,,Nu nimici``. O cîntare de laudă a lui David. Făcută cînd a fugit în peşteră, urmărit de Saul.) Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine! Căci în Tine mi se încrede sufletul; la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare, pînă vor trece nenorocirile.
I will cry unto God most high; unto God that performeth all things for me.
Eu strig către Dumnezeu, către Cel Prea Înalt, către Dumnezeu, care lucrează pentru mine.
He shall send from heaven, and save me from the reproach of him that would swallow me up. Selah. God shall send forth his mercy and his truth.
El îmi va trimete izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. (Oprire). Da, Dumnezeu Îşi va trimete bunătatea şi credincioşia.
My soul is among lions: and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword.
Sufletul meu este între nişte lei: stau culcat în mijlocul unor oameni cari varsă flacări, în mijlocul unor oameni ai căror dinţi sînt suliţe şi săgeţi, şi a căror limbă este o sabie ascuţită.
Be thou exalted, O God, above the heavens; let thy glory be above all the earth.
Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pămîntul să se întindă slava Ta!
They have prepared a net for my steps; my soul is bowed down: they have digged a pit before me, into the midst whereof they are fallen themselves. Selah.
Ei întinseseră un laţ supt paşii mei; sufletul mi se încovoia, şi-mi săpaseră o groapă înainte: Dar au căzut ei în ea. -
My heart is fixed, O God, my heart is fixed: I will sing and give praise.
Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare; voi cînta, da, şi voi suna din instrumentele mele.
Awake up, my glory; awake, psaltery and harp: I myself will awake early.
Trezeşte-te, suflete! Treziţi-vă, alăută şi arfă! Mă voi trezi în zori de zi.
I will praise thee, O Lord, among the people: I will sing unto thee among the nations.
Te voi lăuda printre popoare, Doamne! Te voi cînta printre neamuri.
For thy mercy is great unto the heavens, and thy truth unto the clouds.
Căci bunătatea Ta ajunge pînă la ceruri, şi credincioşia Ta pînă la nori.
Be thou exalted, O God, above the heavens: let thy glory be above all the earth.
Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pămîntul să se întindă slava Ta!