Psalms 26

Judge me, O LORD; for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the LORD; therefore I shall not slide.
(Un psalm al lui David.) Fă-midreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie, şi mă încred în Domnul, fără şovăire.
Examine me, O LORD, and prove me; try my reins and my heart.
Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii şi inima!
For thy lovingkindness is before mine eyes: and I have walked in thy truth.
Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei, şi umblu în adevărul Tău.
I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers.
Nu şed împreună cu oamenii mincinoşi, şi nu merg împreună cu oamenii vicleni.
I have hated the congregation of evil doers; and will not sit with the wicked.
Urăsc adunarea celor ce fac răul, şi nu stau împreună cu cei răi.
I will wash mine hands in innocency: so will I compass thine altar, O LORD:
Îmi spăl mînile în nevinovăţie, şi aşa înconjur altarul Tău, Doamne,
That I may publish with the voice of thanksgiving, and tell of all thy wondrous works.
ca să izbucnesc în mulţămiri, şi să istorisesc toate minunile Tale.
LORD, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honour dwelleth.
Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale, şi locul în care locuieşte slava Ta.
Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men:
Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoşii, nici viaţa cu oamenii cari varsă sînge,
In whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes.
ale căror mîni sînt nelegiuite, şi a căror dreaptă este plină de mită!
But as for me, I will walk in mine integrity: redeem me, and be merciful unto me.
Eu umblu în neprihănire; izbăveşte-mă, şi ai milă de mine!
My foot standeth in an even place: in the congregations will I bless the LORD.
Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvînta pe Domnul în adunări.