Job 11

Then answered Zophar the Naamathite, and said,
Ţofar din Naama a luat cuvîntul şi a zis:
Should not the multitude of words be answered? and should a man full of talk be justified?
,,Să rămînă această năvală de cuvinte fără răspuns, şi să creadă limbutul că are dreptate?
Should thy lies make men hold their peace? and when thou mockest, shall no man make thee ashamed?
Vor face vorbele tale deşerte pe oameni să tacă? Şi-ţi vei bate joc de alţii, fără să te facă cineva de ruşine?
For thou hast said, My doctrine is pure, and I am clean in thine eyes.
Tu zici: ,Felul meu de a vedea este drept, şi sînt curat în ochii Tăi.` -
But oh that God would speak, and open his lips against thee;
A! de ar vrea Dumnezeu să vorbească, de Şi-ar deschide buzele să-ţi răspundă,
And that he would shew thee the secrets of wisdom, that they are double to that which is! Know therefore that God exacteth of thee less than thine iniquity deserveth.
şi de ţi-ar descoperi tainele înţelepciunii Lui, ale înţelepciunii Lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ţi răsplăteşte totuş după fărădelegea ta.
Canst thou by searching find out God? canst thou find out the Almighty unto perfection?
Poţi spune tu că poţi pătrunde adîncimile lui Dumnezeu, că poţi ajunge la cunoştinţa desăvîrşită a Celui Atot puternic?
It is as high as heaven; what canst thou do? deeper than hell; what canst thou know?
Cît cerurile -i de înaltă: ce poţi face? Mai adîncă decît Locuinţa morţilor: ce poţi şti?
The measure thereof is longer than the earth, and broader than the sea.
Întinderea ei este mai lungă decît pămîntul, şi mai lată decît marea.
If he cut off, and shut up, or gather together, then who can hinder him?
Dacă apucă, dacă închide şi cheamă El la judecată, cine -L poate opri?
For he knoweth vain men: he seeth wickedness also; will he not then consider it?
Căci El cunoaşte pe făcătorii de rele, vede uşor pe vinovaţi.
For vain man would be wise, though man be born like a wild ass's colt.
Omul dimpotrivă, are minte de nebun, şi s'a născut ca mînzul unui măgar sălbatic!
If thou prepare thine heart, and stretch out thine hands toward him;
Tu, îndreaptă-ţi inima spre Dumnezeu, întinde-ţi mînile spre El.
If iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in thy tabernacles.
Depărtează-te de fărădelege, şi nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău.
For then shalt thou lift up thy face without spot; yea, thou shalt be stedfast, and shalt not fear:
Şi atunci, îţi vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare şi fără frică;
Because thou shalt forget thy misery, and remember it as waters that pass away:
îţi vei uita suferinţele, şi-ţi vei aduce aminte de ele ca de nişte ape cari s'au scurs.
And thine age shall be clearer than the noonday; thou shalt shine forth, thou shalt be as the morning.
Zilele tale vor străluci mai tare decît soarele la amiază, întunerecul tău va fi ca lumina dimineţii.
And thou shalt be secure, because there is hope; yea, thou shalt dig about thee, and thou shalt take thy rest in safety.
Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zădarnică. Te vei uita în jurul tău, şi vei vedea că te poţi odihni liniştit.
Also thou shalt lie down, and none shall make thee afraid; yea, many shall make suit unto thee.
Te vei culca şi nimeni nu te va turbura, şi mulţi vor umbla după bunăvoinţa ta.
But the eyes of the wicked shall fail, and they shall not escape, and their hope shall be as the giving up of the ghost.
Dar ochii celor răi se vor topi; ei n'au loc de scăpare: moartea, iată nădejdea lor!``