Psalms 86

Bow down thine ear, O LORD, hear me: for I am poor and needy.
Modlitwa Dawidowa. Nakłoń, Panie! ucha twego, a wysłuchaj mię; bomci nędzny i ubogi.
Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee.
Strzeżże duszy mojej, bom jest ten, którego ty miłujesz; zachowaj sługę twego, Boże mój! który ma nadzieję w tobie.
Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily.
Zmiłuj się nademną, Panie, albowiem do ciebie na każdy dzień wołam.
Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O Lord, do I lift up my soul.
Rozwesel duszę sługi twego; bo do ciebie, o Panie! duszę swą podnoszę.
For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.
Boś ty, Panie! dobry i litościwy, i wielce miłosierny wszystkim, którzy cię wzywają.
Give ear, O LORD, unto my prayer; and attend to the voice of my supplications.
Wysłuchajże, Panie! modlitwę moję, a posłuchaj pilnie głosu prośby mojej.
In the day of my trouble I will call upon thee: for thou wilt answer me.
Wzywam cię w dzień ucisku mego; bo mię ty wysłuchasz.
Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works.
Nie masz żadnego podobnego tobie między bogami, o Panie! i nie masz takowych spraw, jako są twoje.
All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name.
Wszystkie narody, któreś ty stworzył, przychodząc kłaniać się będą przed obliczem twojem, Panie! i wielbić będą imię twoje.
For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone.
Boś ty jest wielki, a czynisz cuda; tyś sam jest Bogiem.
Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.
Naucz mię, Panie, drogi twojej, abym chodził w prawdzie twojej, a ustanów serce moje w bojaźni imienia twego;
I will praise thee, O Lord my God, with all my heart: and I will glorify thy name for evermore.
A będę cię chwalił, Panie, Boże mój! ze wszystkiego serca mego, i będę wielbił imię twoje na wieki,
For great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell.
Ponieważ miłosierdzie twoje wielkie jest nademną, a tyś wyrwał duszę moję z dołu głębokiego.
O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul; and have not set thee before them.
O Boże! powstali hardzi przeciwko mnie, a rota okrutników szukała duszy mojej, ci, którzy cię przed oczyma nie mają.
But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, longsuffering, and plenteous in mercy and truth.
Ale ty, Panie, Boże miłosierny i litościwy, i nierychły ku gniewu, i wielce miłosierny, i prawdziwy!
O turn unto me, and have mercy upon me; give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid.
Wejrzyj na mię, a zmiłuj się nademną, dajże moc twoję słudze twemu, a zachowaj syna służebnicy twojej.
Shew me a token for good; that they which hate me may see it, and be ashamed: because thou, LORD, hast holpen me, and comforted me.
Okaż mi znak dobroci twojej, aby to widząc ci, którzy mię mają w nienawiści, zawstydzeni byli, żeś mię ty, Panie! poratował, i pocieszyłeś mię.