Psalms 58

Do ye indeed speak righteousness, O congregation? do ye judge uprightly, O ye sons of men?
Przedniejszemu śpiewakowi, jako: Nie zatracaj, pieśń złota Dawidowa.
Yea, in heart ye work wickedness; ye weigh the violence of your hands in the earth.
O zgromadzenie! Izali poprawdzie sprawiedliwość mówicie? A uprzejmież sądzicie, wy synowie ludzcy?
The wicked are estranged from the womb: they go astray as soon as they be born, speaking lies.
Owszem, radniej w sercu nieprawości knujecie, a gwałty rąk waszych na ziemi odważacie.
Their poison is like the poison of a serpent: they are like the deaf adder that stoppeth her ear;
Odłączyli się niezbożnicy zaraz od narodzenia; pobłądzili zaraz z żywota matki swej, mówiąc kłamstwo.
Which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely.
Jad mają w sobie, jako wężowy, jako jad żmii głuchej, która zatula ucho swoje,
Break their teeth, O God, in their mouth: break out the great teeth of the young lions, O LORD.
Aby nie słyszała głosu zaklinacza, ani czarownika w czarach biegłego.
Let them melt away as waters which run continually: when he bendeth his bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces.
O Boże! pokruszże zęby ich w ustach ich; połam, Panie! lwiąt trzonowe zęby.
As a snail which melteth, let every one of them pass away: like the untimely birth of a woman, that they may not see the sun.
Niech się rozpłyną jako woda, niech się wniwecz obrócą; niech będą jako ten, który naciąga łuk, wszakże się strzały jego łamią.
Before your pots can feel the thorns, he shall take them away as with a whirlwind, both living, and in his wrath.
Jako ślimak, który schodzi i niszczeje; jako martwy płód niewieści niech nie oglądają słońca.
The righteous shall rejoice when he seeth the vengeance: he shall wash his feet in the blood of the wicked.
Ciernie wasze pierwej niż wypuszczą tarny swoje, za zielona w gniewie Bożym jako wichrem porwane będą.
So that a man shall say, Verily there is a reward for the righteous: verily he is a God that judgeth in the earth.
I będzie się weselił sprawiedliwy, gdy ujrzy pomstę; nogi swoje umyje we krwi niepobożnego. I rzecze każdy: Zaprawdęć sprawiedliwy odniesie pożytek z sprawiedliwości swojej; zaisteć jest Bóg, który sądzi na ziemi.