Psalms 59

Deliver me from mine enemies, O my God: defend me from them that rise up against me.
Przedniejszemu śpiewakowi, jako: Nie zatracaj, złota pieśń Dawidowa, gdy posłał Saul, aby strzeżono domu jego, a zabito go.
Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men.
Wyrwij mię od nieprzyjaciół moich, o Boże mój! a od powstawających przeciwko mnie uczyń mię bezpiecznym.
For, lo, they lie in wait for my soul: the mighty are gathered against me; not for my transgression, nor for my sin, O LORD.
Wyrwij mię od tych, którzy broją nieprawość, a od mężów krwawych wybaw mię.
They run and prepare themselves without my fault: awake to help me, and behold.
Albowiem oto czyhają na duszę moję; zbierają się przeciwko mnie mocarze bez przestępstwa mego i bez grzechu mego, o Panie!
Thou therefore, O LORD God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen: be not merciful to any wicked transgressors. Selah.
Bez wszelkiej nieprawości mojej zbiegają się, i gotują się; powstańże, zabież mi, a obacz.
They return at evening: they make a noise like a dog, and go round about the city.
Ty sam, Panie, Boże zastępów, Boże Izraelski! ocuć się, abyś nawiedził te wszystkie narody; a nie miej litości nad żadnym z onych przestępców złośliwych. Sela.
Behold, they belch out with their mouth: swords are in their lips: for who, say they, doth hear?
Nawracają się pod wieczór, a warczą jako psy, i biegają około miasta.
But thou, O LORD, shalt laugh at them; thou shalt have all the heathen in derision.
Oto blegocą usty swemi, miecze są w wargach ich; albowiem mówią: Któż słyszy?
Because of his strength will I wait upon thee: for God is my defence.
Ale ty, Panie! naśmiewasz się z nich; naśmiewasz się ze wszystkich narodów.
The God of my mercy shall prevent me: God shall let me see my desire upon mine enemies.
Gdy on moc przewodzi, na ciebie pozór mieć będę; boś ty, Boże! twierdzą moją.
Slay them not, lest my people forget: scatter them by thy power; and bring them down, O Lord our shield.
Bóg mój miłosierny uprzedzi mię; Bóg mi da oglądać pomstę nad nieprzyjaciółmi mymi.
For the sin of their mouth and the words of their lips let them even be taken in their pride: and for cursing and lying which they speak.
Nie zabijajże ich, aby nie zapomniał lud mój; ale ich rozprosz mocą twoją, i zrzuć ich, tarczo nasza, o Panie!
Consume them in wrath, consume them, that they may not be: and let them know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. Selah.
Grzech ust swych, słowa warg swych (pojmani będąc w hardości swej dla złorzeczeństwa i kłamstwa) niech wyznawają.
And at evening let them return; and let them make a noise like a dog, and go round about the city.
Wytraćże ich w popędliwości, wytrać ich, aż ich nie stanie. Niech poznają, że Bóg panuje w Jakóbie, i po krajach ziemi. Sela.
Let them wander up and down for meat, and grudge if they be not satisfied.
I niech się zaś nawrócą pod wieczór; niech warczą jako psy, a biegają około miasta.
But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.
Niech oni ciekają, chcąc się najeść, wszakże głodni będąc ukłaść się muszą.
Unto thee, O my strength, will I sing: for God is my defence, and the God of my mercy.
Ale ja będę śpiewał o mocy twojej; zaraz z poranku wysławiać będę miłosierdzie twoje; boś ty był twierdzą moją, i ucieczką w dzień ucisku mego. O mocy moja! tobie będę śpiewał; boś ty, Boże! twierdza moja, Bóg mój miłosierny.