Psalms 97

The LORD reigneth; let the earth rejoice; let the multitude of isles be glad thereof.
Herren er blitt konge; jorden fryde sig, mange øer glede sig!
Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the habitation of his throne.
Skyer og mørke er rundt omkring ham, rettferd og rett er hans trones grunnvoll.
A fire goeth before him, and burneth up his enemies round about.
Ild går foran hans åsyn og setter hans fiender i brand rundt omkring.
His lightnings enlightened the world: the earth saw, and trembled.
Hans lyn oplyser jorderike; jorden ser det og bever.
The hills melted like wax at the presence of the LORD, at the presence of the Lord of the whole earth.
Fjellene smelter som voks for Herrens åsyn, for all jordens herres åsyn.
The heavens declare his righteousness, and all the people see his glory.
Himlene kunngjør hans rettferdighet, og alle folkene ser hans ære.
Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols: worship him, all ye gods.
Til skamme blir alle de som dyrker utskårne billeder, som roser sig av avguder; tilbed ham, alle guder!
Zion heard, and was glad; and the daughters of Judah rejoiced because of thy judgments, O LORD.
Sion hører det og gleder sig, og Judas døtre fryder sig over dine dommer, Herre!
For thou, LORD, art high above all the earth: thou art exalted far above all gods.
For du, Herre, er den Høieste over all jorden, du er såre ophøiet over alle guder.
Ye that love the LORD, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.
I som elsker Herren, hat det onde! Han bevarer sine frommes sjeler; han frir dem ut av de ugudeliges hånd.
Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.
Lys er utsådd for den rettferdige, og glede for de opriktige av hjertet.
Rejoice in the LORD, ye righteous; and give thanks at the remembrance of his holiness.
Gled eder, I rettferdige i Herren, og pris hans hellige navn!