Psalms 26

Judge me, O LORD; for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the LORD; therefore I shall not slide.
Av David. Hjelp mig til min rett, Herre! for jeg har vandret i min uskyld, og på Herren stoler jeg uten å vakle.
Examine me, O LORD, and prove me; try my reins and my heart.
Prøv mig, Herre, og gransk mig, ransak mine nyrer og mitt hjerte!
For thy lovingkindness is before mine eyes: and I have walked in thy truth.
For din miskunnhet er for mine øine, og jeg vandrer i din trofasthet.
I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers.
Jeg sitter ikke hos løgnere og kommer ikke sammen med listige folk.
I have hated the congregation of evil doers; and will not sit with the wicked.
Jeg hater de ondes forsamling og sitter ikke hos de ugudelige.
I will wash mine hands in innocency: so will I compass thine altar, O LORD:
Jeg tvetter mine hender i uskyld og vil gjerne ferdes om ditt alter, Herre,
That I may publish with the voice of thanksgiving, and tell of all thy wondrous works.
for å synge med lovsangs røst og fortelle alle dine undergjerninger.
LORD, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honour dwelleth.
Herre, jeg elsker ditt huses bolig, det sted hvor din herlighet bor.
Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men:
Rykk ikke min sjel bort med syndere eller mitt liv med blodgjerrige menn,
In whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes.
som har skam i sine hender og sin høire hånd full av bestikkelse!
But as for me, I will walk in mine integrity: redeem me, and be merciful unto me.
Men jeg vandrer i min uskyld; forløs mig og vær mig nådig!
My foot standeth in an even place: in the congregations will I bless the LORD.
Min fot står på jevn jord; i forsamlingene skal jeg love Herren.