I Corinthians 16

Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye.
Men vedkommende innsamlingen til de hellige, da skal I gjøre således som jeg har ordnet det for menighetene i Galatia.
Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come.
På hver første dag i uken legge enhver av eder hjemme hos sig selv til side det han får lykke til, forat innsamlingen ikke skal skje først da når jeg kommer.
And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem.
Når jeg så er kommet, skal jeg sende dem som I selv velger, med brev, for å føre eders kjærlighetsgave til Jerusalem;
And if it be meet that I go also, they shall go with me.
men er det verdt at jeg selv reiser, skal de reise i følge med mig.
Now I will come unto you, when I shall pass through Macedonia: for I do pass through Macedonia.
Jeg kommer til eder når jeg har reist igjennem Makedonia; for Makedonia reiser jeg igjennem;
And it may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey whithersoever I go.
men hos eder blir jeg kan hende nogen tid, eller endog vinteren over, forat jeg kan få følge av eder dit jeg siden skal reise.
For I will not see you now by the way; but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit.
For jeg tenker ikke å se eder nu på gjennemreisen; for jeg håper å bli nogen tid hos eder, om Herren tillater det.
But I will tarry at Ephesus until Pentecost.
I Efesus blir jeg inntil pinsen;
For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries.
for en stor og virksom dør er oplatt for mig, og det er mange motstandere.
Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do.
Når Timoteus kommer, da se til at han kan være hos eder uten frykt! for han gjør Herrens gjerning, likesom jeg;
Let no man therefore despise him: but conduct him forth in peace, that he may come unto me: for I look for him with the brethren.
ingen må derfor ringeakte ham. Og følg ham på vei i fred, forat han kan komme til mig! for jeg venter på ham med brødrene.
As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come unto you with the brethren: but his will was not at all to come at this time; but he will come when he shall have convenient time.
Vedkommende broderen Apollos, da bad jeg ham meget at han skulde fare til eder sammen med brødrene; han var aldeles ikke villig til å komme nu, men han vil komme når han får tid.
Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.
Vær årvåkne, stå fast i troen, vær mandige, vær sterke!
Let all your things be done with charity.
La alt hos eder skje i kjærlighet!
I beseech you, brethren, (ye know the house of Stephanas, that it is the firstfruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints,)
Jeg formaner eder, brødre: I kjenner Stefanas' hus, at det er førstegrøden av Akaia, og at de har stilt sig til tjeneste for de hellige;
That ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us, and laboureth.
vis og I ærbødighet mot dem og mot enhver som hjelper til og gjør sig møie!
I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for that which was lacking on your part they have supplied.
Jeg gleder mig over at Stefanas og Fortunatus og Akaikus er her; for de har utfylt savnet av eder;
For they have refreshed my spirit and yours: therefore acknowledge ye them that are such.
for de har vederkveget min og eders ånd. Skjønn derfor på slike!
The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house.
Menighetene i Asia hilser eder. Akvilas og Priska tillikemed menigheten i deres hus hilser eder meget i Herren.
All the brethren greet you. Greet ye one another with an holy kiss.
Alle brødrene hilser eder. Hils hverandre med et hellig kyss!
The salutation of me Paul with mine own hand.
Hilsen med min, Paulus' hånd:
If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha.
Om nogen ikke elsker Herren, han være forbannet! Maran ata.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you.
Den Herre Jesu nåde være med eder!
My love be with you all in Christ Jesus. Amen. The first epistle to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas, and Fortunatus, and Achaicus, and Timotheus.
Min kjærlighet er med eder alle i Kristus Jesus.