I Chronicles 3

Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess:
Na ko nga tama enei a Rawiri, ana i whanau ki Heperona: ko te matamua, ko Amanono, na Ahinoama Ietereeri; ko te tuarua, ko Raniera, na Apikaira Karameri;
The third, Absalom the son of Maachah the daughter of Talmai king of Geshur: the fourth, Adonijah the son of Haggith:
Ko te tuatoru, ko Apoharama, he tama na Maaka tamahine a Taramai kingi o Kehuru: ko te tuawha, ko Aronia ko te tama a Hakiti:
The fifth, Shephatiah of Abital: the sixth, Ithream by Eglah his wife.
Ko te tuarima, ko Hepatia o Apitara: ko te tuaono, ko Itireama, na tana wahine, na Ekera.
These six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years.
Tokoono i whanau mana ki Heperona; a e whitu nga tau e ono nga marama i kingi ai ia ki reira: a e toru tekau ma toru nga tau i kingi ai ia ki Hiruharama.
And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bath–shua the daughter of Ammiel:
Na ko enei ana i whanau ki Hiruharama; ko Himea, ko Hopapa, ko Natana, ko Horomona, tokowha na Patahua tamahine a Amiere:
Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet,
Ko Ipihara ano hoki, ko Erihama, ko Eriparete;
And Nogah, and Nepheg, and Japhia,
Ko Noka, ko Nepeke, ko Iapia;
And Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.
Ko Erihama, ko Eriara, ko Eriperete, tokoiwa.
These were all the sons of David, beside the sons of the concubines, and Tamar their sister.
Ko nga tama katoa enei a Rawiri; tera ano etahi, ko nga tama a nga wahine iti; ko Tamara ano hoki to ratou tuahine.
And Solomon's son was Rehoboam, Abia his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,
Na, ko te tama a Horomona, ko Rehopoama; ko tana tama ko Apia, ko tana tama ko Aha, ko tana tama ko Iehohapata;
Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,
Ko tana tama ko Iorama, ko tana tama ko Ahatia, ko tana tama ko Ioaha;
Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,
Ko tana tama ko Amatia, ko tana tama ko Ataria, ko tana tama ko Iotama.
Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,
Ko tana tama ko Ahata, ko tana tama ko Hetekia, ko tana tama ko Manahi;
Amon his son, Josiah his son.
Ko tana tama ko Amono, ko tana tama ko Hohia.
And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.
Na ko nga tama a Hohia; ko te tuatahi ko Iohanana, ko te tuarua ko Iehoiakimi, ko te tuatoru ko Terekia, ko te tuawha ko Harumu.
And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.
A ko nga tama a Iehoiakimi: ko tana tama ko Hekonia, ko tana tama ko Terekia.
And the sons of Jeconiah; Assir, Salathiel his son,
A ko nga tama a Hekonia, a te herehere; ko Haratiera, ko tana tama,
Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.
Ko Marakirama, ko Peraia, ko Henatara, ko Iekamia, ko Hohama, ko Nerapia.
And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister:
Na ko nga tama a Peraia, ko Herupapera, ko Himei: a, ko nga tama a Herupapera; ko Mehurama, ko Hanania; a ko Heromiti to raua tuahine:
And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushab–hesed, five.
Me Hahupa ano, me Ohere, me Perekia, me Hataria, me Tuhapa Hetere, tokorima.
And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah.
Na ko nga tama a Hanania; ko Peratia, ko Ihaia; ko nga tama a Repaia, ko nga tama a Arana, ko nga tama a Oparia, ko nga tama a Hekania.
And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.
Na ko nga tama a Hekania; ko Hemaia: ko nga tama a Hemaia; ko Hatuhu, ko Ikara, ko Paria, ko Nearia, ko Hapata, tokoono.
And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.
Na ko nga tama a Nearia; ko Erioenai, ko Hetekia, ko Atarikama, tokotoru.
And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven.
Na ko nga tama a Erioenai; ko Horaia, ko Eriahipi, ko Peraia, ko Akupu, ko Iohanana, ko Teraia, ko Anani, tokowhitu.