Psalms 97

The LORD reigneth; let the earth rejoice; let the multitude of isles be glad thereof.
Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.
Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the habitation of his throne.
Felhő és homályosság van körülte; igazság és jogosság az ő székének erőssége.
A fire goeth before him, and burneth up his enemies round about.
Tűz jár előtte, és köröskörül elégeti az ő szorongatóit.
His lightnings enlightened the world: the earth saw, and trembled.
Megvilágosítják az ő villámai a világot; látja és megretteg a föld.
The hills melted like wax at the presence of the LORD, at the presence of the Lord of the whole earth.
A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek Ura előtt.
The heavens declare his righteousness, and all the people see his glory.
Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét.
Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols: worship him, all ye gods.
Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek.
Zion heard, and was glad; and the daughters of Judah rejoiced because of thy judgments, O LORD.
Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram!
For thou, LORD, art high above all the earth: thou art exalted far above all gods.
Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett!
Ye that love the LORD, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.
A kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezéből megszabadítja őket.
Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.
Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívűekre öröm.
Rejoice in the LORD, ye righteous; and give thanks at the remembrance of his holiness.
Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét!