Psalms 96

O sing unto the LORD a new song: sing unto the LORD, all the earth.
Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld!
Sing unto the LORD, bless his name; shew forth his salvation from day to day.
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról-napra az ő szabadítását.
Declare his glory among the heathen, his wonders among all people.
Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodadolgait;
For the LORD is great, and greatly to be praised: he is to be feared above all gods.
Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett.
For all the gods of the nations are idols: but the LORD made the heavens.
Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott.
Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.
Ékesség és fenség van előtte; tisztesség és méltóság az ő szent helyén.
Give unto the LORD, O ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength.
Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet!
Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come into his courts.
Adjátok az Úrnak neve dicsőségét; hozzatok ajándékot és jőjjetek be az ő tornáczaiba!
O worship the LORD in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.
Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben; rettegjen előtte az egész föld!
Say among the heathen that the LORD reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously.
Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerősítette a földet, hogy meg ne induljon; ő ítéli meg a népeket igazsággal.
Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof.
Örüljenek az egek és örvendezzen a föld; harsogjon a tenger és minden benne való!
Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice
Viduljon a mező és minden, a mi rajta van; örvend akkor az erdő minden fája is,
Before the LORD: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.
Az Úrnak orczája előtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.