Psalms 26

Judge me, O LORD; for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the LORD; therefore I shall not slide.
Se yon sòm David. Fè m' jistis, Seyè, paske m'ap viv yon jan ki san repwòch. Mwen mete tout konfyans mwen nan ou, mwen pa janm lage ou.
Examine me, O LORD, and prove me; try my reins and my heart.
Fouye m', Seyè. Wè tou sa ki nan kè mwen. Sonde m'. Wè tou sa ki nan lide m',
For thy lovingkindness is before mine eyes: and I have walked in thy truth.
Ou fè m' wè jan ou renmen mwen. M'ap viv yon jan ki dakò ak verite ou la.
I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers.
Mwen pa chita ansanm ak moun k'ap bay manti, mwen pa gen anyen pou m' wè ak moun ipokrit.
I have hated the congregation of evil doers; and will not sit with the wicked.
Mwen rayi tout moun k'ap fè sa ki mal. Mwen pa chita ansanm ak mechan yo.
I will wash mine hands in innocency: so will I compass thine altar, O LORD:
Seyè, m'ap lave men m' pou m' moutre jan m' inonsan, mwen pral pwoche bò lotèl ou a,
That I may publish with the voice of thanksgiving, and tell of all thy wondrous works.
pou m' fè tout moun tande jan m'ap di ou mèsi, pou m' rakonte tout bèl bagay ou yo.
LORD, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honour dwelleth.
Seyè, mwen renmen kay kote ou rete a, kay kote pouvwa ou ye a.
Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men:
Pa trete m' menm jan ak moun k'ap fè sa ki mal. Pa detwi m' ansanm ak sanginè yo,
In whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes.
ansanm ak moun sa yo k'ap fè krim tout tan, ki toujou pare pou achte bouch moun.
But as for me, I will walk in mine integrity: redeem me, and be merciful unto me.
Pou mwen menm, m'ap mennen yon lavi ki san repwòch. Delivre m', gen pitye pou mwen.
My foot standeth in an even place: in the congregations will I bless the LORD.
M'ap mache byen fèm nan chemen ki pa gen move pa a. M'a fè lwanj Seyè a nan mitan pèp la lè l' reyini.