Psalms 80

Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth.
Asaphin Psalmi, kultasesta kukkaisesta, edelläveisaajalle. Kuules, Israelin paimen, joka saatat Josephin niinkuin lampaat: ilmoita sinus, joka istut Kerubimin päällä.
Before Ephraim and Benjamin and Manasseh stir up thy strength, and come and save us.
Herätä voimas, sinä joka Ephraimin, Benjaminin ja Manassen edessä olet, ja tule meidän avuksemme.
Turn us again, O God, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Jumala, käännä meitä, ja anna kasvos paistaa, niin me tulemme autetuksi.
O LORD God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people?
Herra Jumala Zebaot, kuinka kauvan sinä vihastut kansas rukouksiin?
Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink in great measure.
Sinä ruokit heitä kyyneleiden leivällä, ja juotat heitä suurella mitalla, täynnä kyyneleitä,
Thou makest us a strife unto our neighbours: and our enemies laugh among themselves.
Sinä olet meidät pannut riidaksi läsnäasuvaisillemme; ja meidän vihollisemme pilkkaavat meitä.
Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
Jumala Zebaot, käännä meitä, ja anna kasvos paistaa, niin me autetuksi tulemme.
Thou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it.
Sinä toit viinapuun Egyptistä, olet pakanat karkoittanut ulos, ja sen istuttanut.
Thou preparedst room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land.
Sinä perkasit tien hänen eteensä, ja annoit hänen hyvästi juurtua, niin että se täytti maan.
The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars.
Vuoret ovat sen varjolla peitetyt, ja hänen oksillansa Jumalan sedripuut.
She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river.
Sinä levitit hänen oksansa hamaan mereen asti, ja hänen haaransa hamaan virran tykö.
Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her?
Miksis siis särjit hänen aitansa, että sitä kaikki ohitsekäyvät repivät.
The boar out of the wood doth waste it, and the wild beast of the field doth devour it.
Metsäsika on sen kaivanut ylös, ja metsän pedot sen syövät.
Return, we beseech thee, O God of hosts: look down from heaven, and behold, and visit this vine;
Jumala Zebaot, käännä siis sinuas, katso alas taivaasta ja näe, ja etsi sitä viinapuuta,
And the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself.
Ja pidä se kiintiänä, jonka sinun oikia kätes on istuttanut, (ihmisen) pojan tähden, jonka sinulles lujasti valinnut olet.
It is burned with fire, it is cut down: they perish at the rebuke of thy countenance.
Se on poltettu tulella ja revitty: sinun uhkauksestas he ovat hukkuneet.
Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the son of man whom thou madest strong for thyself.
Sinun kätes varjelkoon oikian kätes kansan, ja ihmisen pojan, jonka sinulles lujasti valinnut olet.
So will not we go back from thee: quicken us, and we will call upon thy name.
Niin emme sinusta luovu: suo meidän elää, niin me sinun nimeäs avuksi huudamme.
Turn us again, O LORD God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.
Herra Jumala Zebaot, käännä meitä: anna kasvos paistaa, niin me autetuksi tulemme.