Galatians 5

Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.
Niin pysykäät siis siinä vapaudessa, jolla Kristus meitä vapahtanut on, ja älkäät taas teitänne sekoittako orjuuden ikeeseen.
Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing.
Katso, minä Paavali sanon teille: jos te annatte ympärileikata teitänne, niin ei ole Kristus teille hyödyllinen.
For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law.
Mutta minä taas todistan, että jokainen ihminen, joka ympärileikataan, se on kaikkea lakia velkapää pitämään.
Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace.
Te olette Kristuksen kadottaneet, jotka lain töillä tahdotte vanhurskaiksi tulla, ja olette armosta luopuneet.
For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.
Mutta me odotamme hengessä uskon kautta vanhurskauden toivoa.
For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.
Sillä ei Kristuksessa Jesuksessa ympärileikkaus eikä esinahka mitään kelpaa, vaan usko, joka rakkauden kautta työtä tekee.
Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth?
Te juoksitte hyvin; kukas teidät esti totuutta uskomasta?
This persuasion cometh not of him that calleth you.
Ei senkaltainen yllytys ole hänestä, joka teitä kutsuu.
A little leaven leaveneth the whole lump.
Vähä hapatus kaikentaikinan hapattaa.
I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be.
Minä turvaan teihin Herrassa, ettette toista mieltä ottaisi; mutta joka teitä eksyttää, hänen pitää tuomionsa kantaman, olkaan kuka hän olis.
And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? then is the offence of the cross ceased.
Mutta jos minä vielä, rakkaat veljet, ympärileikkausta saarnaan, minkätähden minä siis vainoa kärsin? Ja niin olis ristin pahennus hävinnyt.
I would they were even cut off which trouble you.
Oi jospa ne eroitettaisiin, jotka teitä houkuttelevat!
For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
Sillä te, rakkaat veljet, olette vapauteen kutsutut; ainoastaan karttakaat, ettette salli vapauden lihalle tilaa antaa, vaan palvelkaat rakkaudessa toinen toistanne.
For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Sillä kaikki laki yhdessä sanassa täytetään, nimittäin: rakasta lähimmäistäs niinkuin itsiäs.
But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.
Mutta jos te toinen toistanne purette ja syötte, niin katsokaat, ettette toinen toiseltanne syödyksi tule.
This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
Mutta minä sanon: vaeltakaat Hengessä, niin ette lihan himoa täytä;
For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.
Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan: nämät ovat vastaan toinen toistansa, niin ettette tee, mitä te tahdotte.
But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
Mutta jos te Hengeltä hallitaan, niin ette ole lain alla.
Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
Mutta lihan työt ovat julkiset, kuin on huoruus, salavuoteus, saastaisuus, haureus,
Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
Epäjumalain palvelus, noituus, vaino, riita, kateus, viha, torat, eripuraisuus, eriseura,
Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
Pahansuomuus, murha, juopumus, ylönsyömyys ja muut senkaltaiset, joista minä teille edellä sanon, niinkuin minä ennenkin sanonut olen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ei pidä Jumalan valtakuntaa perimän.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
Mutta Hengen hedelmä on: rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävyys, hyvyys, usko, hiljaisuus, puhtaus.
Meekness, temperance: against such there is no law.
Senkaltaisia vastaan ei ole laki.
And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts.
Mutta jotka Kristuksen omat ovat, ne ovat ristiinnaulinneet lihansa, himoin ja haluin kanssa.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Jos me Hengessä elämme, niin vaeltakaamme myös Hengessä.
Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.
Älkäämme turhaa kunniaa pyytäkö, vihoittain ja kadehtien toinen toistamme.