Galatians 5

Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.
آری ما آزادیم، زیرا مسیح ما را آزاد کرد. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید كه بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود.
Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing.
ملاحظه كنید كه من، پولس، با تأكید به شما می‌گویم اگر مختون شوید دیگر مسیح برای شما هیچ فایده‌ای ندارد!
For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law.
بار دیگر تأكید می‌کنم: اگر كسی مختون شود، مجبور است از تمام احكام شریعت اطاعت نماید!
Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace.
و شما كه می‌کوشید به وسیلهٔ اجرای شریعت کاملاً نیک شمرده شوید، بدانید كه ارتباط خود را با مسیح قطع كرده و از فیض خدا محرومید.
For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.
ما به وسیلهٔ روح‌القدس در انتظار انجام امید خود یعنی نیكی مطلق كه از راه ایمان حاصل می‌شود به سر می‌بریم.
For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.
برای کسی‌که با مسیح عیسی متّحد است، داشتن یا نداشتن ختنه چیز مهمی نیست. آنچه اهمیّت دارد ایمان است كه با محبّت عمل می‌کند.
Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth?
شما خوب پیش می‌رفتید! چه كسی شما را منحرف ساخت تا حقیقت را دنبال نكنید؟
This persuasion cometh not of him that calleth you.
این نوع تحریک از جانب آن کسی‌که شما را خوانده است، نمی‌تواند باشد!
A little leaven leaveneth the whole lump.
«فقط خمیرمایهٔ كمی لازم است تا خمیر زیادی ور بیاید.»
I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be.
من در اتّحاد با خداوند، اطمینان دارم كه شما عقیدهٔ دیگری نخواهید داشت و آنکه مزاحم شماست، هرکه باشد به كیفر کارهای خود خواهد رسید.
And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? then is the offence of the cross ceased.
و امّا من، ای دوستان من، اگر -‌به قول بعضی‌ها- هنوز لزوم ختنه را اعلام می‌کنم، پس چرا باز هم جفا می‌بینم؟ اگر چنین كاری را می‌کردم دیگر كسی از پیام صلیب ناراحت نمی‌شد!
I would they were even cut off which trouble you.
ای‌كاش آنانی كه شما را با تعلیم ختنه مضطرب می‌سازند، ختنهٔ خود را كاملتر كرده، خویشتن را از مردی بیندازند.
For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
ای دوستان من، شما به آزادی خوانده شده‌اید ولی نگذارید كه این آزادی به بی‌بند و باری برای ارضای امیال جسمانی شما تبدیل گردد، بلكه با محبّت یكدیگر را خدمت كنید.
For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
زیرا تمامی شریعت در یک حكم خلاصه می‌شود: «همسایه‌ات را مانند جان خودت دوست بدار.»
But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.
امّا اگر با چنگ و دندان به جان هم بیفتید، حتماً یكدیگر را نابود خواهید ساخت.
This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
مقصود من این است: اگر تحت فرمان روح‌القدس به سر ببرید به هیچ‌وجه خواهش‌های نفس را ارضا نخواهید كرد.
For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.
زیرا تمایلات نفسانی برخلاف روح‌القدس و آرزوهای روح‌القدس برخلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یكدیگرند. به طوری که شما نمی‌توانید آنچه را دلتان می‌خواهد انجام دهید.
But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
امّا اگر روح خدا شما را هدایت كند، شما در قید شریعت نیستید.
Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
کارهای طبیعت نفسانی آشكارند: زنا، ناپاكی، هرزگی،
Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رَشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دسته‌بندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها.
Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
اكنون مانند گذشته به شما می‌گویم: کسانی‌که این چنین کارها را بجا آورند، در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
امّا ثمره‌ای كه روح‌القدس به بار می‌آورد: محبّت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری،
Meekness, temperance: against such there is no law.
فروتنی و خویشتنداری است كه هیچ قانونی كه برخلاف چنین كارها باشد، وجود ندارد.
And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts.
و آنانی كه متعلّق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوسها و امیال آن مصلوب کرده‌اند.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
اگر روح خدا منشاء زندگی ماست، او هم باید هادی زندگی ما باشد.
Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.
خودپسند نباشیم و یكدیگر را نرنجانیم و بر یكدیگر حسادت نورزیم.