Psalms 84

How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!
Kiel ĉarmaj estas Viaj loĝejoj, ho Eternulo Cebaot!
My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God.
Mia animo deziras kaj sopiras al la kortoj de la Eternulo; Mia koro kaj mia korpo sentas ravon pri la viva Dio.
Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.
Eĉ birdo trovas domon kaj hirundo neston por si, En kiu ĝi tenas siajn idojn: Viajn altarojn, ho Eternulo Cebaot, mia Reĝo kaj mia Dio.
Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.
Feliĉaj estas tiuj, kiuj loĝas en Via domo: Ili laŭdas Vin konstante. Sela.
Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.
Feliĉaj estas la homoj, kies forto estas en Vi, Kaj en kies koro estas Viaj vojoj;
Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.
Kiuj pasas tra la Valo de Ploro kaj faras tie fontojn, Kaj la printempa pluvo ĝin kovras per benoj;
They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.
Ili iras de forto al forto, Aperas antaŭ Dio sur Cion.
O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah.
Ho Eternulo, Dio Cebaot, aŭdu mian preĝon; Aŭskultu, ho Dio de Jakob! Sela.
Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.
Nia ŝildo, vidu, ho Dio, Kaj rigardu la vizaĝon de Via sanktoleito.
For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.
Ĉar tago en Viaj kortoj estas pli bona, ol mil aliaj: Mi preferas stari sur la sojlo de la domo de mia Dio, Ol loĝi en tendoj de malvirto.
For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.
Ĉar Dio, la Eternulo, estas suno kaj ŝildo; Favoron kaj honoron donas la Eternulo; Li ne domaĝas bonon al tiuj, kiuj iras en virto.
O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.
Ho Eternulo Cebaot, bone estas al la homo, kiu Vin fidas.