Psalms 65

Praise waiteth for thee, O God, in Sion: and unto thee shall the vow be performed.
Vin oni fidas kaj gloras, ho Dio, en Cion; Kaj al Vi oni plenumas promesojn.
O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come.
Al Vi, kiu aŭskultas preĝon, Venas ĉiu karno.
Iniquities prevail against me: as for our transgressions, thou shalt purge them away.
Krimaĵoj min premas; Niajn pekojn Vi pardonos.
Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts: we shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple.
Feliĉa estas tiu, kiun Vi elektas kaj alproksimigas al Vi, Ke li loĝu en Viaj kortoj. Ni satiĝu per la bonaĵoj de Via domo, De Via sankta templo.
By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation; who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea:
Per timindaĵoj Vi respondas al ni en justeco, Ho Dio de nia savo, Espero de ĉiuj finoj de la tero kaj de malproksimaj maroj,
Which by his strength setteth fast the mountains; being girded with power:
Vi, kiu fortigas montojn per Sia forto, Kiu estas zonita per potenco,
Which stilleth the noise of the seas, the noise of their waves, and the tumult of the people.
Kiu kvietigas la bruadon de maroj, la bruadon de iliaj ondoj, Kaj la tumulton de popoloj.
They also that dwell in the uttermost parts are afraid at thy tokens: thou makest the outgoings of the morning and evening to rejoice.
Kaj ektimos pro Viaj mirakloj la loĝantoj de la limoj; La lokojn de la sunleviĝo kaj sunsubiro Vi ĝojigas.
Thou visitest the earth, and waterest it: thou greatly enrichest it with the river of God, which is full of water: thou preparest them corn, when thou hast so provided for it.
Vi memoras pri la tero, Kaj Vi donas al ĝi akvon, kaj Vi forte ĝin riĉigas; La torento de Dio estas plena de akvo; Vi pretigas ĝian panon, ĉar tiel Vi ĝin aranĝis.
Thou waterest the ridges thereof abundantly: thou settlest the furrows thereof: thou makest it soft with showers: thou blessest the springing thereof.
Vi donas trinkon al ĝiaj sulkoj, Vi ebenigas ĝiajn bulojn; Per pluvego Vi ĝin moligas, Vi benas ĝiajn kreskaĵojn.
Thou crownest the year with thy goodness; and thy paths drop fatness.
Vi kronas la jaron per Via bono; Kaj la signoj de Viaj piedoj gutas per graso.
They drop upon the pastures of the wilderness: and the little hills rejoice on every side.
La stepoj de dezerto grasiĝas, Kaj la montetoj zoniĝas per ĝojo.
The pastures are clothed with flocks; the valleys also are covered over with corn; they shout for joy, they also sing.
La herbejoj kovriĝas per brutaroj, Kaj la kampoj vestiĝas per greno; Ili ĝojas kaj kantas.