Psalms 46

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.
Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;
God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.
Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Selah.
Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn;
There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the most High.
Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door derzelver verheffing! Sela.
God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten.
The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen in het aanbreken van den morgenstond.
The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich; Hij verhief Zijn stem, de aarde versmolt.
Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.
He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
Komt, aanschouwt de daden des HEEREN, Die verwoestingen op aarde aanricht.
Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.
Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, den boog verbreekt, en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt.
The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde. De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.