Psalms 86

Bow down thine ear, O LORD, hear me: for I am poor and needy.
(En Bøn af David.) Bøj dit Øre, HERRE, og svar mig, thi jeg er arm og fattig!
Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee.
Vogt min Sjæl, thi jeg ærer dig; frels din Tjener, som stoler på dig!
Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily.
Vær mig nådig, Herre, du er min Gud; thi jeg råber til dig Dagen igennem.
Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O Lord, do I lift up my soul.
Glæd din Tjeners Sjæl, thi til dig, o Herre, løfter jeg min Sjæl;
For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.
thi du, o Herre, er god og rund til at forlade, rig på Nåde mod alle, der påkalder dig.
Give ear, O LORD, unto my prayer; and attend to the voice of my supplications.
Lyt til min Bøn, o HERRE, lån Øre til min tryglende Røst!
In the day of my trouble I will call upon thee: for thou wilt answer me.
På Nødens Dag påkalder jeg dig, thi du svarer mig.
Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works.
Der er ingen som du blandt Guderne, Herre, og uden Lige er dine Gerninger.
All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name.
Alle Folk, som du har skabt, skal komme, Herre, og tilbede dig, og de skal ære dit Navn.
For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone.
Thi du er stor og gør vidunderlige Ting, du alene er Gud.
Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.
Lær mig, HERRE, din Vej, at jeg kan vandre i din Sandhed; vend mit Hjerte til dette ene: at frygte dit Navn.
I will praise thee, O Lord my God, with all my heart: and I will glorify thy name for evermore.
Jeg vil takke dig, Herre min Gud, af hele mit Hjerte, evindelig ære dit Navn;
For great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell.
thi stor er din Miskundhed mod mig, min Sjæl har du frelst fra Dødsrigets Dyb.
O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul; and have not set thee before them.
Frække har rejst sig imod mig, Gud; Voldsmænd, i Flok vil tage mit Liv, og dig har de ikke for Øje.
But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, longsuffering, and plenteous in mercy and truth.
Men, Herre, du er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rig på Nåde og Sandhed.
O turn unto me, and have mercy upon me; give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid.
Vend dig til mig og vær mig nådig, giv din Tjener din Styrke, frels din Tjenerindes Søn!
Shew me a token for good; that they which hate me may see it, and be ashamed: because thou, LORD, hast holpen me, and comforted me.
Und mig et Tegn på din Godhed; at mine Fjender med Skamme må se, at du, o HERRE, hjælper og trøster mig!