Psalms 57

Be merciful unto me, O God, be merciful unto me: for my soul trusteth in thee: yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities be overpast.
(Til sangmesteren. Al-tasjhet. Af David. En miktam, da han flygtede ind i hulen for Saul.) Vær mig nådig, Gud, vær mig nådig, thi hos dig har min Sjæl søgt Ly; i dine Vingers Skygge søger jeg Ly, til Ulykken er drevet over.
I will cry unto God most high; unto God that performeth all things for me.
Gud, den Højeste, påkalder jeg, den Gud, der gør vel imod mig;
He shall send from heaven, and save me from the reproach of him that would swallow me up. Selah. God shall send forth his mercy and his truth.
han sender mig Hjælp fra Himlen og frelser min Sjæl fra dem, som vil mig til Livs. Gud sender sin Nåde og Trofasthed.
My soul is among lions: and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword.
Jeg må ligge midt iblandt Løver, bo mellem Folk, der spyr Ild, hvis Tænder er Spyd og Pile, hvis Tunge er hvas som et Sværd.
Be thou exalted, O God, above the heavens; let thy glory be above all the earth.
Løft dig, o Gud, over Himlen, din Herlighed være over al Jorden!
They have prepared a net for my steps; my soul is bowed down: they have digged a pit before me, into the midst whereof they are fallen themselves. Selah.
Et Net har de udspændt for mine Skridt, deres egen Fod skal hildes deri; en Grav har de gravet foran mig, selv skal de falde deri. - Sela.
My heart is fixed, O God, my heart is fixed: I will sing and give praise.
Mit Hjerte er trøstigt, Gud, mit Hjerte er trøstigt; jeg vil synge og lovprise dig,
Awake up, my glory; awake, psaltery and harp: I myself will awake early.
vågn op, min Ære! Harpe og Citer vågn op, jeg vil vække Morgenrøden.
I will praise thee, O Lord, among the people: I will sing unto thee among the nations.
Jeg vil takke dig, Herre, blandt Folkeslag, prise dig blandt Folkefærd;
For thy mercy is great unto the heavens, and thy truth unto the clouds.
thi din Miskundhed når til Himlen, din Sandhed til Skyerne.
Be thou exalted, O God, above the heavens: let thy glory be above all the earth.
Løft dig, o Gud, over Himlen, din Herlighed være over al Jorden!