Psalms 26

Judge me, O LORD; for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the LORD; therefore I shall not slide.
(Af David.) Skaf mig ret, o HERRE, thi jeg vandrer i Uskyld, stoler på HERREN uden at vakle.
Examine me, O LORD, and prove me; try my reins and my heart.
Ransag mig, HERRE, og prøv mig, gransk mine Nyrer og mit Hjerte;
For thy lovingkindness is before mine eyes: and I have walked in thy truth.
thi din Miskundhed står mig for Øje, jeg vandrer i din Sandhed.
I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers.
Jeg tager ej Sæde blandt Løgnere, blandt falske kommer jeg ikke.
I have hated the congregation of evil doers; and will not sit with the wicked.
Jeg hader de ondes Forsamling, hos gudløse sidder jeg ej.
I will wash mine hands in innocency: so will I compass thine altar, O LORD:
Jeg tvætter mine Hænder i Renhed, at jeg kan vandre omkring dit Alter, HERRE,
That I may publish with the voice of thanksgiving, and tell of all thy wondrous works.
for at istemme Takkesang, fortælle om alle dine Undere.
LORD, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honour dwelleth.
HERRE, jeg elsker dit Hus, det Sted, hvor din Herlighed bor.
Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men:
Bortriv ikke min Sjæl med Syndere, mit Liv med blodstænkte Mænd,
In whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes.
i hvis Hænder er Skændselsdåd, hvis højre er fuld af Bestikkelse.
But as for me, I will walk in mine integrity: redeem me, and be merciful unto me.
Jeg har jo vandret i Uskyld, forløs mig og vær mig nådig!
My foot standeth in an even place: in the congregations will I bless the LORD.
Min Fod står på den jævne Grund, i Forsamlinger vil jeg love HERREN.