Psalms 2

Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?
Hvorfor fnyser Hedninger, hvi pønser Folkefærd på hvad fåfængt er?
The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the LORD, and against his anointed, saying,
Jordens Konger rejser sig, Fyrster samles til Råd mod HERREN og mod hans Salvede:
Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.
"Lad os sprænge deres Bånd og kaste Rebene af os!"
He that sitteth in the heavens shall laugh: the Lord shall have them in derision.
Han, som troner i Himlen, ler, Herren, han spotter dem.
Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure.
Så taler han til dem i Vrede, forfærder dem i sin Harme:
Yet have I set my king upon my holy hill of Zion.
"Jeg har dog indsat min Konge på Zion, mit hellige Bjerg!"
I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.
Jeg kundgør HERRENs Tilsagn. Han sagde til mig: "Du er min Søn, jeg har født dig i Dag!
Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.
Bed mig, og jeg giver dig Hedningefolk til Arv og den vide Jord i Eje;
Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel.
med Jernspir skal du knuse dem og sønderslå dem som en Pottemagers Kar!"
Be wise now therefore, O ye kings: be instructed, ye judges of the earth.
Og nu, I Konger, vær kloge, lad eder råde, I Jordens Dommere,
Serve the LORD with fear, and rejoice with trembling.
tjener HERREN i Frygt, fryd jer med Bæven!
Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.
Kysser Sønnen, at ikke han vredes og I forgår! Snart blusset hans Vrede op. Salig hver den, der lider på ham!