Psalms 56

Be merciful unto me, O God: for man would swallow me up; he fighting daily oppresseth me.
(По слав. 55) За първия певец. По музиката на Гълъбът на далечните дъбове. Миктам на Давид, когато филистимците го хванаха в Гет. Смили се над мен, Боже, защото иска да ме погълне човек; като воюва цял ден, ме притеснява.
Mine enemies would daily swallow me up: for they be many that fight against me, O thou most High.
Враговете ми цял ден ме преследват; защото много са онези, които с гордост воюват против мен.
What time I am afraid, I will trust in thee.
Когато съм в страх, на Теб ще се уповавам.
In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.
В Бога — ще хваля словото Му — в Бога съм положил упованието си. Няма да се уплаша, какво ще ми стори човек?
Every day they wrest my words: all their thoughts are against me for evil.
Цял ден изкривяват думите ми, всичките им мисли са против мен за зло.
They gather themselves together, they hide themselves, they mark my steps, when they wait for my soul.
Събират се, спотайват се, наблюдават стъпките ми, защото причакват душата ми.
Shall they escape by iniquity? in thine anger cast down the people, O God.
При греха ще има ли за тях спасение? Боже, повали народите със гняв!
Thou tellest my wanderings: put thou my tears into thy bottle: are they not in thy book?
Ти скитанията ми преброил си, сълзите ми си сложил в меха Си, не са ли те в Твоята книга?
When I cry unto thee, then shall mine enemies turn back: this I know; for God is for me.
Тогава враговете ми ще се върнат назад в деня, когато Те призова. Това зная — че Бог е откъм мен.
In God will I praise his word: in the LORD will I praise his word.
В Бога — ще хваля словото Му — в ГОСПОДА — ще хваля словото Му —
In God have I put my trust: I will not be afraid what man can do unto me.
в Бога съм положил упованието си. Няма да се уплаша, какво ще ми стори човек?
Thy vows are upon me, O God: I will render praises unto thee.
Обещанията ми към Теб са върху мене, Боже; ще Ти принеса благодарствени жертви,
For thou hast delivered my soul from death: wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living?
защото Ти Си избавил душата ми от смърт. Не си ли избавил и краката ми от падане, за да ходя пред Бога в светлината на живите?